Ödeme Oluşturma

Ödeme Oluşturma API’si müşterinin kart ödemelerinin işlenmesinden sorumludur. Bu hizmet kullanıldığında iyzico işlemin başarısına ilişkin anında yanıt verir.

 • TROY, MASTERCARD, VISA ve AMEX markalı kartlarla yapılan işlemleri destekler.

 • BONUS, WORLD, MAXIMUM, AXESS, CARDFINANS, PARAF, ADVANTAGE gibi taksit programlarına katılmış olan kartlara 2, 3, 6, 9 ve 12 taksit seçenekleri sunulmaktadır.

 • Panelde başarılı işlemler yeşil renkte, başarısız işlemler ise kırmızı renkte görüntülenir.

 • Üye iş yeri, conversationId ve basketId parametrelerini kendi tarafında sipariş numarası olarak kullanabilir.

Bu özellikleri birleştirerek müşterilerinize, işlemlerinin başarısı veya başarısızlığı hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak kusursuz bir ödeme deneyimi sağlayabilirsiniz.

NON-3DS Ödeme Oluşturma

POST https://api.iyzipay.com/payment/auth

Request Body

NameTypeDescription

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir. en olarak kullanılabilir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir. En yaygın kullanış biçimi üye iş yerinin sipariş numarasıdır.

price*

Decimal

Ödeme sepet tutarı. Kırılım (sepetin içerisindeki ürünler) tutarlar toplamı sepet tutarına eşit olmalı.

paidPrice*

Decimal

İndirim vade farkı vs. hesaplanmış POS’tan geçecek nihai tutar. Price değerinden küçük, büyük veya eşit olabilir.

expireMonth*

String

Ödemenin alınacağı kartın son kullanma tarihi ayı. Eğer saklı kart ile ödeme yapılmıyorsa zorunludur.

cardNumber*

String

Ödemenin alınacağı kart numarası. Eğer saklı kart ile ödeme yapılmıyorsa zorunludur.

paymentGroup

String

Ödeme grubu, varsayılan PRODUCT. Geçerli değerler enum içinde sunulmaktadır: PRODUCT, LISTING, SUBSCRIPTION, OTHER.

paymentChannel

String

Ödeme kanalı. Geçerli değerler enum içinde sunulmaktadır: WEB, MOBILE, MOBILE_WEB, MOBILE_IOS, MOBILE_ANDROID, MOBILE_WINDOWS, MOBILE_TABLET, MOBILE_PHONE

basketId

String

Üye işyeri tarafından ilgili ödemenin sepetini tanımlamak için kullanılan id'dir. Sipariş numarası ya da anlamlı bir değer olabilir.

installment*

Integer

Taksit bilgisi, tek çekim için 1 gönderilmelidir. Geçerli değerler: 1, 2, 3, 6, 9, 12

expireYear*

String

Ödemenin alınacağı kartın son kullanma tarihi yılı. Eğer saklı kart ile ödeme yapılmıyorsa zorunludur.

currency*

String

Ödemenin alınacağı para birimi default TL olarak belirlenmiştir. Diğer değerler ise USD, EUR, GBP olmak üzere, farklı para birimleri ile alışverişin hesabınıza tanımlandığından emin olunuz.

address(BillingAddress)*

String

Üye işyeri tarafındaki fatura adresi.

country(BillingAddress)*

String

Üye işyeri tarafındaki fatura adresi ülke bilgisi.

city(BillingAddress)*

String

Üye işyeri tarafındaki fatura adresi şehir bilgisi.

contactName(BillingAddress)*

String

Üye işyeri tarafındaki fatura adresi, ad soyad bilgisi.

lastLoginDate(Buyer)

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait son giriş tarihi. Tarih formatı 2015-09-17 23:45:06 şeklinde olmalıdır.

registrationDate(Buyer)

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kayıt tarihi. Tarih formatı 2015-09-17 23:45:06 şeklinde olmalıdır.

zipCode(Buyer)

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait posta kodu.

registrationAddress(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kayıt adresi.

ip(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait IP adresi.

gsmNumber(Buyer)

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait GSM numarası.

email(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait e-posta bilgisi. E-posta adresi alıcıya ait geçerli ve erişilebilir bir adres olmalıdır.

country(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ülke bilgisi.

city(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait şehir bilgisi.

identityNumber(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kimlik (TCKN) numarası.

surname(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait soyad.

name(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ad.

id(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait id.

registerCard

Integer

Ödeme esnasında kartın kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleyen parametre. Varsayılan değeri 0 olup, geçerli değerler 0 ve 1’dir.

cardHolderName*

String

Ödemenin alınacağı kart sahibinin adı soyadı. Eğer saklı kart ile ödeme yapılmıyorsa zorunludur.

cvc*

String

Ödemenin alınacağı kartın güvenlik kodu. Eğer saklı kart ile ödeme yapılmıyorsa zorunludur. Saklı kartla ödeme yapılırken gönderilirse aynen bankaya iletilir.

price(BasketItems)*

Decimal

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tutar. 0 ve 0’dan küçük olamaz; tutarlar toplamı sepet tutarına (price) eşit olmalıdır.

category2(BasketItems)

String

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait kategori 2.

category1(BasketItems)*

String

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait kategori 1.

name(BasketItems)*

String

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait isim.

itemType(BasketItems)*

String

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tip. Geçerli enum değerler: PHYSICAL ve VIRTUAL.

id(BasketItems)*

String

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait id. Not: Bir ödeme isteğine maksimum 500 basketItem eklenebilir.

zipCode(ShippingAddress)

String

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi posta kodu.

address(ShippingAddress)*

String

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.

country(ShippingAddress)*

String

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi ülke bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.

city(ShippingAddress)*

String

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi şehir bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.

contactName(ShippingAddress)*

String

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi, ad soyad bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.

zipCode(BillingAddress)

String

Üye işyeri tarafındaki fatura adresi posta kodu.

{
  "status": "success",
  "locale": "en",
  "systemTime": 1686413012592,
  "conversationId": "devPayUiyzico",
  "price": 10.01,
  "paidPrice": 10.01,
  "installment": 1,
  "paymentId": "19682125",
  "fraudStatus": 1,
  "merchantCommissionRate": 0E-8,
  "merchantCommissionRateAmount": 0.00,
  "iyziCommissionRateAmount": 0.40040000,
  "iyziCommissionFee": 0.25000000,
  "cardType": "CREDIT_CARD",
  "cardAssociation": "MASTER_CARD",
  "cardFamily": "Axess",
  "binNumber": "552608",
  "lastFourDigits": "0006",
  "basketId": "B67832",
  "currency": "TRY",
  "itemTransactions": [
    {
      "itemId": "BI101",
      "paymentTransactionId": "20945921",
      "transactionStatus": 2,
      "price": 10.01,
      "paidPrice": 10.01000000,
      "merchantCommissionRate": 0E-8,
      "merchantCommissionRateAmount": 0E-8,
      "iyziCommissionRateAmount": 0.40040000,
      "iyziCommissionFee": 0.25000000,
      "blockageRate": 0E-8,
      "blockageRateAmountMerchant": 0E-8,
      "blockageRateAmountSubMerchant": 0,
      "blockageResolvedDate": "2023-06-18 00:00:00",
      "subMerchantPrice": 0,
      "subMerchantPayoutRate": 0E-8,
      "subMerchantPayoutAmount": 0,
      "merchantPayoutAmount": 9.35960000,
      "convertedPayout": {
        "paidPrice": 10.01000000,
        "iyziCommissionRateAmount": 0.40040000,
        "iyziCommissionFee": 0.25000000,
        "blockageRateAmountMerchant": 0E-8,
        "blockageRateAmountSubMerchant": 0E-8,
        "subMerchantPayoutAmount": 0E-8,
        "merchantPayoutAmount": 9.35960000,
        "iyziConversionRate": 0,
        "iyziConversionRateAmount": 0,
        "currency": "TRY"
      }
    }
  ],
  "authCode": "013627",
  "phase": "AUTH",
  "hostReference": "mock00007iyzihostrfn"
}

Ödeme Oluşturma'dan Dönen Parametreler

status

String

Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.

errorCode

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.

errorMessage

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.

errorGroup

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

locale

String

İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr’dir.

systemTime

Long

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

paymentId

String

Ödemeye ait id, üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır. Ödemenin iptali ve iyzico ile iletişimde kullanılır.

price

Decimal

Ödeme sepet tutarı. Kırılım tutarlar toplamı sepet tutarına eşit olmalı.

paidPrice

Decimal

İndirim vade farkı vs. hesaplanmış POS’tan geçen, tahsil edilen, nihai tutar.

currency

String

Ödemenin alındığı para birimi.

installment

Integer

Ödemenin taksit bilgisi, tek çekim için 1 döner. Geçerli değerler: 1, 2, 3, 6, 9, 12.

paymentStatus

String

İşlemin sonucunu gösterir. Geçerli değerler SUCCESS, FAILURE, INIT_THREEDS, CALLBACK_THREEDS, BKM_POS_SELECTED, CALLBACK_PECCO

basketId

String

Üye işyeri tarafından gönderilen sepet id’si.

binNumber

String

Ödeme yapılan kartın ilk 6 hanesi.

cardAssociation

String

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: VISA, MASTER_CARD, AMERICAN_EXPRESS, TROY

cardFamily

String

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess, World, Maximum, Paraf, CardFinans, Advantage

cardType

String

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, PREPAID_CARD

fraudStatus

Integer

Ödeme işleminin fraud filtrelerine göre durumu. Eğer ödemenin fraud risk skoru düşük ise ödemeye anında onay verilir, bu durumda 1 değeri döner. Eğer fraud risk skoru yüksek ise ödeme işlemi reddedilir ve -1 döner. Eğer ödeme işlemi daha sonradan incelenip karar verilecekse 0 döner. Geçerli değerler: 0, -1 ve 1. Üye işyeri sadece 1 olan işlemlerde ürünü kargoya vermelidir, 0 olan işlemler için bilgilendirme beklemelidir.

iyziCommissionFee

Decimal

Ödemeye ait iyzico işlem ücreti.

iyziCommissionRateAmount

Decimal

Ödemeye ait iyzico işlem komisyon tutarı.

merchantCommissionRate

Decimal

Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon oranı. Örneğin price=100, paidPrice=110 ise üye işyeri vade/komisyon oranı %10’dur. Bilgi amaçlıdır.

merchantCommissionRateAmount

Decimal

Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon tutarı. Örneğin price=100, paidPrice=110 ise üye işyeri vade/komisyon tutarı 10’dur. Bilgi amaçlıdır.

paymentTransactionId (ItemTransactions)

String

Ödeme kırılımına ait id, üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır. Ödeme kırılımının iadesi, onayı, onay geri çekmesi ve iyzico ile iletişimde kullanılır. Tercihen itemId ile ilişkili bir şekilde tutulmalıdır.

itemId(ItemTransactions)

String

Üye işyeri tarafından iletilen, sepetteki ürüne ait id.

price(ItemTransactions)

Decimal

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tutar.

paidPrice(ItemTransactions)

Decimal

Tahsilat tutarının kırılım bazındaki dağılımı. Üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır.

transactionStatus (ItemTransactions)

Integer

Ödeme kırılımının durumu. Ödeme fraud kontrolünde ise 0 değeri döner, bu durumda fraudStatus değeri de 0’dır. Ödeme, fraud kontrolünden sonra reddedilirse -1 döner. Pazaryeri modelinde ürüne onay verilene dek bu değer 1 olarak döner. Pazaryeri modelinde ürüne onay verilmişse bu değer 2 olur. Geçerli değerler: 0, -1, 1, 2.

blockageRate(ItemTransactions)

Decimal

Kırılım bazında üye işyeri blokaj oranı. iyzico – üye işyeri anlaşmasına göre, üye işyerine işlem bazında blokaj uygulayabilir. Bu blokaj üye işyeri fraud riskini önlemek içindir, blokaj süresi boyunca para iyzico’da tutulur, bu süre sonrasında üye işyerine gönderilir.

blockageRateAmountMerchant(ItemTransactions)

Decimal

Kırılım bazında üye işyeri blokaj tutarının, üye işyerine yansıyan rakamı. Blokaj tutarı mümkün olduğunca üye işyerine yansıtılır. Eğer blokaj tutarı, üye işyeri tutarından daha büyükse bu durumda alt üye işyerine de yansıtılır.

blockageResolvedDate(ItemTransactions)

String

İşlem bazında blokaj çözülme tarihi. yyyy-MM-dd HH:mm:ss formatındadır, örneğin 2015-10-19 14:36:52.

iyziCommissionFee(ItemTransactions)

Decimal

iyzico işlem ücretinin kırılım bazında dağılmış tutarı.

iyziCommissionRateAmount(ItemTransactions)

Decimal

iyzico işlem komisyon tutarının kırılım bazında dağılmış tutarı.

merchantCommissionRate(ItemTransactions)

Decimal

Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon oranının kırılım bazında dağılmış oranı.

merchantCommissionRateAmount(ItemTransactions)

Decimal

Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon tutarıın, kırılım bazında dağılmış tutarı.

merchantPayoutAmount(ItemTransactions)

Decimal

Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.

paidPrice(ItemTransactions)(convertedPayout)

Decimal

Tahsilat tutarının kırılım bazındaki dağılımı. Üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır.

iyziCommissionFee(ItemTransactions)(convertedPayout)

Decimal

iyzico işlem ücretinin kırılım bazında dağılmış tutarı.

iyziCommissionRateAmount(ItemTransactions)(convertedPayout)

Decimal

iyzico işlem komisyon tutarının kırılım bazında dağılmış tutarı.

blockageRateAmountMerchant(ItemTransactions)(convertedPayout)

Decimal

Kırılım bazında üye işyeri blokaj tutarının, üye işyerine yansıyan rakamı. Blokaj tutarı mümkün olduğunca üye işyerine yansıtılır. Eğer blokaj tutarı, üye işyeri tutarından daha büyükse bu durumda alt üye işyerine de yansıtılır.

merchantPayoutAmount(ItemTransactions)(convertedPayout)

Decimal

Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.

iyziConversationRate(ItemTransactions)(convertedPayout)

Decimal

Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.

iyziConversationRateAmount(ItemTransactions)(convertedPayout)

Decimal

Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.

currency(ItemTransactions)(convertedPayout)

String

Ödemenin alındığı para birimi.

Son olarak aşağıdaki başlıkları analiz ederek, ödeme sorgusunun sonucunu etkili bir şekilde yönetebilir ve yanıtlayabilirsiniz, böylece müşterileriniz için sorunsuz ve güvenilir bir ödeme süreci sağlayabilirsiniz.

 • status parametresi işlemin durumu hakkında bilgi sağlar. success, işlemin başarıyla tamamlandığını ve ödemenin işlendiğini gösterir. failure, işlemin başarısız olduğunu belirtir ve başarısızlığın nedenine ilişkin bir hata mesajı verilir.

 • Bu hizmet için paymentStatus parametresi boştur.

 • paymentId ve paymentTransactionId değerleri, ileride referans noktası olarak kullanılabileceği için saklanmalıdır.

 • Başarısız bir işlem durumunda (failure durumu), errorCode, errorMessage ve errorGroup parametreleri, hatayla ilgili ayrıntıları sağlayarak ilgili değerlerle birlikte döndürülür.

Last updated