Onay

Pazaryeri çözümünde, ödeme iyzico’dan geçtikten sonra, üye işyeri ödeme içinde yer alan kırılıma / ürüne onay verene dek para korumalı havuz hesapta bekletilir. Üye işyeri bu sürede ödemeyi iptal edebilir, ödemenin kırılımını iade edebilir ya da ürün alıcıya ulaştı ve işlem sorunsuz tamamlandıysa para transferi için ürüne onay verebilir veya verdiği ürün onayını geri çekebilir.

Pazaryeri çözümlerinde bir ödemenin alt kırılımına iki çeşit onay seçeneği uygulanabilir.

Ürünlere onay verme iyzico tarafından yapılamamaktadır. Kontrol panelinde bu şekilde bir fonksiyon olmadığından kod seviyesinde bu onaylar gönderilmelidir.

Onay Verme

Ürüne onay vermek için ödeme kırılımına ait id (paymentTransactionId) iletilmesi gerekmektedir. Onay verilen ödeme kırılımı id’si (paymentTransactionId) servisten döner.

Onay Verme

POST https://api.iyzipay.com/payment/iyzipos/item/approve

Request Body

NameTypeDescription

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşmesi yapmak için kullanılabilir.

paymentTransactionId*

String

Ödeme kırılımına ait ürünün iyzico taradından belirlenmiş unique id'si.

Onay Verme Yanıtı

{
  "status":"success",
  "locale":"tr",
  "systemTime":1686434789050,
  "conversationId":"123456789",
  "paymentTransactionId":"20947103"
}

Onay Verme Dönen Parametreler

Parametre ismiTipAçıklama

status

String

Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.

locale

String

İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr'dir.

systemTime

Integer

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

paymentTransactionId

String

Ödeme kırılımına ait ürünün iyzico taradından belirlenmiş unique id'si.

errorCode

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.

errorMessage

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.

errorGroup

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

Onay Verme Örnek Request

$request = new \Iyzipay\Request\CreateApprovalRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setPaymentTransactionId("1");

$approval = \Iyzipay\Model\Approval::create($request, Config::options());

Onay Kaldırma

Ürüne verilen onayı geri çekmek için ödeme kırılımına ait id (paymentTransactionId) iletilmesi gerekmektedir. Onayı geri çekilen ödeme kırılımı id’si (paymentTransactionId) servisten döner.

Onay Kaldırma

POST https://api.iyzipay.com/payment/iyzipos/item/disapprove

Request Body

NameTypeDescription

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşmesi yapmak için kullanılabilir.

paymentTransactionId*

String

Ödeme kırılımına ait ürünün iyzico taradından belirlenmiş unique id'si.

Onay Kaldırma Yanıtı

{
  "status":"success",
  "locale":"tr",
  "systemTime":1686434789050,
  "conversationId":"123456789",
  "paymentTransactionId":"20947103"
}

Onay Kaldırma Dönen Parametreler

Parametre ismiTipAçıklama

status

String

Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.

locale

String

İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr'dir.

systemTime

Integer

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

paymentTransactionId

String

Ödeme kırılımına ait ürünün iyzico taradından belirlenmiş unique id'si.

errorCode

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.

errorMessage

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.

errorGroup

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

Onay Kaldırma Örnek Request

$request = new \Iyzipay\Request\CreateApprovalRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setPaymentTransactionId("1");

$disapproval = \Iyzipay\Model\Disapproval::create($request, Config::options());

Last updated