Alt Üye Ürün Güncelleme

Pazaryeri çözümünde;

 • Ödemesi tamamlanan bir siparişteki ürünün altüyesini değiştirebilir

 • veya alt üyeye aktarılacak olan tutarı güncelleyebilirsiniz.

Bunları aşağıdaki API'nin yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Alt Üye Ürün Güncelleme

POST https://api.iyzipay.com/payment/item

Request Body

NameTypeDescription

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.

paymentTransactionId*

String

Ödeme kırılımına ait id.

subMerchantPrice*

String

Alt üye işyerine IBAN adresine gönderilmesi istenen tutar.

subMerchantKey*

String

Alt üye işyeri oluşturma sorgusundan dönen değer

Alt Üye Ürün Güncelleme Yanıtı

{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1686442628687,
  "conversationId": "123456789",
  "itemId": "BI102",
  "paymentTransactionId": "20947104",
  "transactionStatus": 1,
  "price": 50.00000000,
  "paidPrice": 50.00000000,
  "merchantCommissionRate": 0E-8,
  "merchantCommissionRateAmount": 0E-8,
  "iyziCommissionRateAmount": 2.00000000,
  "iyziCommissionFee": 0.12500000,
  "blockageRate": 0E-8,
  "blockageRateAmountMerchant": 0E-8,
  "blockageRateAmountSubMerchant": 0,
  "blockageResolvedDate": "2023-06-19 00:00:00",
  "subMerchantKey": "favC6OGPAVHb97HwXG5GPKd4KuE=",
  "subMerchantPrice": 11.0,
  "subMerchantPayoutRate": 22.00000000,
  "subMerchantPayoutAmount": 11.0,
  "merchantPayoutAmount": 36.87500000,
  "convertedPayout": {
    "paidPrice": 50.00000000,
    "iyziCommissionRateAmount": 2.00000000,
    "iyziCommissionFee": 0.12500000,
    "blockageRateAmountMerchant": 0E-8,
    "blockageRateAmountSubMerchant": 0E-8,
    "subMerchantPayoutAmount": 11.00000000,
    "merchantPayoutAmount": 36.87500000,
    "iyziConversionRate": 0E-8,
    "iyziConversionRateAmount": 0E-8,
    "currency": "TRY"
  }
}

Örnek Request

$request = new \Iyzipay\Request\SubMerchantPaymentItemUpdateRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setPaymentTransactionId("11606407");
$request->setSubMerchantKey("dVNPU4zjThEHTRqlExIhh7VVSBA=");
$request->setSubMerchantPrice(0.2);

$result = \Iyzipay\Model\SubMerchantPaymentItemUpdate::create($request, Config::options());

Last updated