Ödeme Sorgulama

iyzico'da kayıtlı bir işlemin detayına ulaşmak için ödeme sorgulama hizmetini kullanabilirsiniz.

Servise gönderilmesi gereken parametreler aşağıdaki gibidir:

Ödeme Bilgilerine Erişime Yönelik İstek

POST https://api.iyzipay.com/payment/detail

Request Body

Ödeme Sorgulama'dan Dönen Parametreler

f

Last updated