iyzilink API

iyzilink API içerisinde yer alan servisler aşağıda listelenmiştir.

iyzilink oluşturma isteği sonucu success ise dönen url parametresini müşterilerinize ileterek kullanabilirsiniz.

POST https://api.iyzipay.com/v2/iyzilink/products

Request Body

NameTypeDescription

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir. En yaygın kullanış biçimi üye iş yerinin ürün numarasıdır.

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir. en olarak kullanılabilir.

name*

String

Ürünün ekranda görünen ismi.

price*

String

Ürün fiyatı.

installmentRequested

String

Taksitli Satış Durumu. Gönderilmezse false değeri alır.

soldLimit

String

Ürün stoğu.

addressIgnorable

String

Ürün satın alınırken adres isteme parametresi. Gönderilmese true değerini alır.

currenyCode*

String

Ürünün para birimi.

encodedImageFile*

String

Ürün resminin base64'e çevrilmiş hali.

description*

String

Ürünün ekranda görünen açıklaması.

{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1687823129579,
  "conversationId": "1123456789",
  "data": {
    "token": "WxI",
    "url": "https://sandbox.iyzi.link/WxI",
    "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/Wx/I.jpg"
  }
}

Parametre ismiTipAçıklama

status

String

Yapılan isteğin sonucunu belirtir. İşlem başarılı ise success değeri döner.

systemTime

Long

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

locale

String

Kullanılan dil.

conversationId

String

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

token

String

iyzico tarafından üretilen değer.

url

String

Ürünün satın alma linki.

imageUrl

String

Ürünün resmi.

iyzilink oluşturduğunuzda dönen token değeri ile varolan iyzilinkinizi güncelleyebilirsiniz.

PUT https://api.iyzipay.com/v2/iyzilink/products

Request Body

NameTypeDescription

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir. En yaygın kullanış biçimi üye iş yerinin ürün numarasıdır.

name*

String

Ürünün ekranda görünen ismi.

price*

String

Ürün fiyatı.

installmentRequested

String

Taksitli Satış Durumu.

soldLimit

String

Ürün stoğu.

addressIgnorable

String

Ürün satın alınırken adres isteme parametresi.

currenyCode*

String

Ürünün para birimi.

encodedImageFile*

String

Ürün resminin base64'e çevrilmiş hali.

description*

String

Ürünün ekranda görünen açıklaması.

token

String

iyzico'nun ürün için döndüğü değer.

{
  "status":"success",
  "locale":"tr",
  "systemTime":1545226810662,
  "conversationId":"123456789",
  "data":{
    "token":"BK4",
    "url":"https://sandbox.iyzi.link/BK4",
    "imageUrl":"https://sandbox-img.iyzi.link/BK/4+V1.jpg"
  }
}

Parametre ismiTipAçıklama

status

String

Yapılan isteğin sonucunu belirtir. İşlem başarılı ise success değeri döner.

systemTime

Long

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

locale

String

Kullanılan dil.

conversationId

String

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

token

String

iyzico tarafından üretilen değer.

url

String

Ürünün satın alma linki.

imageUrl

String

Ürünün resmi.

Varolan iyzilink'inizi ilgili iyzilink'in token değeri silebilirsiniz.

DELETE https://api.iyzipay.com/v2/iyzilink/products

Request Body

NameTypeDescription

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir. En yaygın kullanış biçimi üye iş yerinin ürün numarasıdır.

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir. en olarak kullanılabilir.

token*

String

iyzico'nun ürün için döndüğü değer.

{
  "status": "success",
  "systemTime": 1687825929316
}

Parametre ismiTipAçıklama

status

String

Yapılan isteğin sonucunu belirtir. İşlem başarılı ise success değeri döner.

systemTime

Long

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

GET https://api.iyzipay.com//v2/iyzilink/products

Request Body

NameTypeDescription

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir. En yaygın kullanış biçimi üye iş yerinin ürün numarasıdır.

token*

String

iyzico'nun ürün için döndüğü değer.

locale

String

Kullanılan dil.

{
  "status": "success",
  "locale": "en",
  "systemTime": 1687826566040,
  "conversationId": "123456",
  "data": {
    "name": "sample-name",
    "conversationId": "1123456789",
    "description": "sample-test",
    "price": 50.00000000,
    "currencyId": 3,
    "currencyCode": "USD",
    "token": "Wx0",
    "productType": "IYZILINK",
    "productStatus": "ACTIVE",
    "merchantId": 376927,
    "url": "https://sandbox.iyzi.link/Wx0",
    "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/Wx/0.jpg",
    "addressIgnorable": false,
    "soldCount": 0,
    "installmentRequested": false,
    "stockEnabled": false,
    "stockCount": 0,
    "presetPriceValues": [],
    "flexibleLink": false
  }
}

Parametre ismiTipAçıklama

status

String

Yapılan isteğin sonucunu belirtir. İşlem başarılı ise success değeri döner.

systemTime

Long

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

locale

String

Kullanılan dil.

conversationId

String

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

name

String

Ürün ismi.

description

String

Ürün açıklaması.

price

String

Ürün fiyatı.

currencyId

String

Ürünün para birimi ID'si.

currencyCode

String

Ürünün para birimi.

token

String

iyzico tarafından üretilen değer.

productType

String

iyzico tarafından kullanılan tip.

productStatus

String

Ürünün durumu.

merchantId

String

Üye işyeri numarası

url

String

Ürünün satın alma linki.

imageUrl

String

Ürün resmi.

addressIgnorable

String

Ürün adres durumu.

soldCount

String

Satılan ürün sayısı.

soldLimit

String

Toplam stok sayısı.

remainingSoldLimit

String

Kalan stok sayısı.

installmentRequested

String

Taksit durumu.

GET https://api.iyzipay.com/v2/iyzilink/products

Request Body

NameTypeDescription

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir. En yaygın kullanış biçimi üye iş yerinin ürün numarasıdır.

page*

Integer

Sayfa numarası.

locale

String

Kullanılan dil.

count*

Integer

Sayfada görüntülenen ürün sayısı.

{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1687826380738,
  "conversationId": "123456",
  "data": {
    "listingReviewed": true,
    "totalCount": 46,
    "currentPage": 1,
    "pageCount": 5,
    "items": [
      {
        "name": "sample-name",
        "conversationId": "1123456789",
        "description": "sample-test",
        "price": 50.00000000,
        "currencyId": 3,
        "currencyCode": "USD",
        "token": "Wxw",
        "productType": "IYZILINK",
        "productStatus": "ACTIVE",
        "merchantId": 376927,
        "url": "https://sandbox.iyzi.link/Wxw",
        "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/Wx/w.jpg",
        "addressIgnorable": false,
        "soldCount": 0,
        "installmentRequested": false,
        "stockEnabled": false,
        "stockCount": 0,
        "presetPriceValues": [],
        "flexibleLink": false
      },
      {
        "name": "sample-name",
        "conversationId": "1123456789",
        "description": "sample-test",
        "price": 50.00000000,
        "currencyId": 3,
        "currencyCode": "USD",
        "token": "Wxk",
        "productType": "IYZILINK",
        "productStatus": "ACTIVE",
        "merchantId": 376927,
        "url": "https://sandbox.iyzi.link/Wxk",
        "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/Wx/k.jpg",
        "addressIgnorable": false,
        "soldCount": 0,
        "installmentRequested": false,
        "stockEnabled": false,
        "stockCount": 0,
        "presetPriceValues": [],
        "flexibleLink": false
      },
      {
        "name": "sample-name",
        "description": "sample-test",
        "price": 50.00000000,
        "currencyId": 3,
        "currencyCode": "USD",
        "token": "Wxc",
        "productType": "IYZILINK",
        "productStatus": "ACTIVE",
        "merchantId": 376927,
        "url": "https://sandbox.iyzi.link/Wxc",
        "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/Wx/c.jpg",
        "addressIgnorable": false,
        "soldCount": 0,
        "installmentRequested": false,
        "stockEnabled": false,
        "stockCount": 0,
        "presetPriceValues": [],
        flexiblelink
      },
      {
        "name": "sample-name",
        "conversationId": "1123456789",
        "description": "sample-test",
        "price": 50.00000000,
        "currencyId": 3,
        "currencyCode": "USD",
        "token": "WxY",
        "productType": "IYZILINK",
        "productStatus": "ACTIVE",
        "merchantId": 376927,
        "url": "https://sandbox.iyzi.link/WxY",
        "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/Wx/Y.jpg",
        "addressIgnorable": false,
        "soldCount": 0,
        "installmentRequested": false,
        "stockEnabled": false,
        "stockCount": 0,
        "presetPriceValues": [],
        "flexibleLink": false
      },
      {
        "name": "sample-name",
        "conversationId": "1123456789",
        "description": "sample-test",
        "price": 50.00000000,
        "currencyId": 3,
        "currencyCode": "USD",
        "token": "WxU",
        "productType": "IYZILINK",
        "productStatus": "ACTIVE",
        "merchantId": 376927,
        "url": "https://sandbox.iyzi.link/WxU",
        "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/Wx/U.jpg",
        "addressIgnorable": false,
        "soldCount": 0,
        "installmentRequested": true,
        "stockEnabled": false,
        "stockCount": 0,
        "presetPriceValues": [],
        "flexibleLink": false
      },
      {
        "name": "sample-name",
        "conversationId": "1123456789",
        "description": "sample-test",
        "price": 50.00000000,
        "currencyId": 3,
        "currencyCode": "USD",
        "token": "WxQ",
        "productType": "IYZILINK",
        "productStatus": "ACTIVE",
        "merchantId": 376927,
        "url": "https://sandbox.iyzi.link/WxQ",
        "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/Wx/Q.jpg",
        "addressIgnorable": false,
        "soldCount": 0,
        "installmentRequested": false,
        "stockEnabled": false,
        "stockCount": 0,
        "presetPriceValues": [],
        "flexibleLink": false
      },
      {
        "name": "sample-name",
        "conversationId": "1123456789",
        "description": "sample-test",
        "price": 50.00000000,
        "currencyId": 3,
        "currencyCode": "USD",
        "token": "WxM",
        "productType": "IYZILINK",
        "productStatus": "ACTIVE",
        "merchantId": 376927,
        "url": "https://sandbox.iyzi.link/WxM",
        "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/Wx/M.jpg",
        "addressIgnorable": false,
        "soldCount": 0,
        "installmentRequested": false,
        "stockEnabled": false,
        "stockCount": 0,
        "presetPriceValues": [],
        "flexibleLink": false
      },
      {
        "name": "sample-name",
        "conversationId": "1123456789",
        "description": "sample-test",
        "price": 50.00000000,
        "currencyId": 3,
        "currencyCode": "USD",
        "token": "WxI",
        "productType": "IYZILINK",
        "productStatus": "ACTIVE",
        "merchantId": 376927,
        "url": "https://sandbox.iyzi.link/WxI",
        "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/Wx/I.jpg",
        "addressIgnorable": false,
        "soldCount": 0,
        "installmentRequested": false,
        "stockEnabled": false,
        "stockCount": 0,
        "presetPriceValues": [],
        "flexibleLink": false
      },
      {
        "name": "sample-name",
        "conversationId": "1123456789",
        "description": "sample-test",
        "price": 50.00000000,
        "currencyId": 1,
        "currencyCode": "TRY",
        "token": "WxE",
        "productType": "IYZILINK",
        "productStatus": "ACTIVE",
        "merchantId": 376927,
        "url": "https://sandbox.iyzi.link/WxE",
        "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/Wx/E.jpg",
        "addressIgnorable": false,
        "soldCount": 0,
        "installmentRequested": false,
        "stockEnabled": false,
        "stockCount": 0,
        "presetPriceValues": [],
        "flexibleLink": false
      },
      {
        "name": "sample-name",
        "conversationId": "1123456789",
        "description": "sample-test",
        "price": 0.50000000,
        "currencyId": 1,
        "currencyCode": "TRY",
        "token": "WxA",
        "productType": "IYZILINK",
        "productStatus": "ACTIVE",
        "merchantId": 376927,
        "url": "https://sandbox.iyzi.link/WxA",
        "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/Wx/A.jpg",
        "addressIgnorable": false,
        "soldCount": 0,
        "installmentRequested": false,
        "stockEnabled": false,
        "stockCount": 0,
        "presetPriceValues": [],
        "flexibleLink": false
      }
    ]
  }
}

Parametre ismiTipAçıklama

status

String

Yapılan isteğin sonucunu belirtir. İşlem başarılı ise success değeri döner.

systemTime

Long

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

locale

String

Kullanılan dil.

conversationId

String

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

listingReviewed

String

Listeleme durumu.

totalCount

String

Gösterilen toplam sayfa.

currentPage

String

Bulunduğunuz sayfa.

items

Array

Ürünler dizisi.

PATCH https://api.iyzipay.com/v2/iyzilink/products/{token}/status/ACTIVE

Request Body

NameTypeDescription

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir. En yaygın kullanış biçimi üye iş yerinin ürün numarasıdır.

locale

String

Kullanılan dil.

{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1687827915258,
  "conversationId": "123456"
}

PATCH https://api.iyzipay.com/v2/iyzilink/products/{token}/status/PASSIVE

Request Body

NameTypeDescription

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir. En yaygın kullanış biçimi üye iş yerinin ürün numarasıdır.

locale

String

Kullanılan dil.

{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1687827915258,
  "conversationId": "123456"
}

Parametre ismiTipAçıklama

status

String

Yapılan isteğin sonucunu belirtir. İşlem başarılı ise success değeri döner.

systemTime

Long

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

locale

String

Kullanılan dil.

conversationId

String

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

Last updated