Links

NON-3DS Entegrasyonu

Adımlar

Adım 1 - Taksit ve BIN Sorgulama

3DS veya 3DS OLMAYAN ödeme metotlarında kart özelliğinin önceden belirlenmesi tavsiye edilir. BIN sorgulama hizmeti, kart türü, kart kuruluşu, taksiti gösteren kart ilişkilendirmesi ve 3DS özellikleri hakkında daha fazla ayrıntı sağlar.
Taksit ve BIN Sorgulama dokümanımıza aşağıdaki karttan erişebilirsiniz.

Adım 2 - Ödeme Oluşturma

3DS OLMAYAN ödeme işlemi, ödeme POST'u Oluştur talebi ile başlar.
post
https://api.iyzipay.com/
payment/auth
NON-3DS Ödeme Oluşturma

Ödeme Oluşturma Dönen Parametreler

Parametre İsmi
Tip
Açıklama
status
String
Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode
String
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage
String
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup
String
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale
String
İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr’dir.
systemTime
Long
Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId
String
İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.
paymentId
String
Ödemeye ait id, üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır. Ödemenin iptali ve iyzico ile iletişimde kullanılır.
price
Decimal
Ödeme sepet tutarı. Kırılım tutarlar toplamı sepet tutarına eşit olmalı.
paidPrice
Decimal
İndirim vade farkı vs. hesaplanmış POS’tan geçen, tahsil edilen, nihai tutar.
currency
String
Ödemenin alındığı para birimi.
installment
Integer
Ödemenin taksit bilgisi, tek çekim için 1 döner. Geçerli değerler: 1, 2, 3, 6, 9.
basketId
String
Üye işyeri tarafından gönderilen sepet id’si.
binNumber
String
Ödeme yapılan kartın ilk 6 hanesi.
cardAssociation
String
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: VISA, MASTER_CARD, AMERICAN_EXPRESS, TROY
cardFamily
String
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess, World, Maximum, Paraf, CardFinans, Advantage
cardType
String
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, PREPAID_CARD.
fraudStatus
Integer
Ödeme işleminin fraud filtrelerine göre durumu. Eğer ödemenin fraud risk skoru düşük ise ödemeye anında onay verilir, bu durumda 1 değeri döner. Eğer fraud risk skoru yüksek ise ödeme işlemi reddedilir ve -1 döner. Eğer ödeme işlemi daha sonradan incelenip karar verilecekse 0 döner. Geçerli değerler: 0, -1 ve 1. Üye işyeri sadece 1 olan işlemlerde ürünü kargoya vermelidir, 0 olan işlemler için bilgilendirme beklemelidir.
iyziCommissionFee
Decimal
Ödemeye ait iyzico işlem ücreti .
iyziCommissionRateAmount
Decimal
Ödemeye ait iyzico işlem komisyon tutarı.
merchantCommissionRate
Decimal
Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon oranı. Örneğin price=100, paidPrice=110 ise üye işyeri vade/komisyon oranı %10’dur. Bilgi amaçlıdır.
merchantCommissionRateAmount
Decimal
Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon tutarı. Örneğin price=100, paidPrice=110 ise üye işyeri vade/komisyon tutarı 10’dur. Bilgi amaçlıdır.
paymentTransactionId (ItemTransactions)
String
Ödeme kırılımına ait id, üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır. Ödeme kırılımının iadesi, onayı, onay geri çekmesi ve iyzico ile iletişimde kullanılır. Tercihen itemId ile ilişkili bir şekilde tutulmalıdır.
itemId (ItemTransactions)
String
Üye işyeri tarafından iletilen, sepetteki ürüne ait id.
price (ItemTransactions)
Decimal
Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tutar.
paidPrice (ItemTransactions)
Decimal
Tahsilat tutarının kırılım bazındaki dağılımı. Üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır.
transactionStatus (ItemTransactions)
Integer
Ödeme kırılımının durumu. Ödeme fraud kontrolünde ise 0 değeri döner, bu durumda fraudStatus değeri de 0’dır. Ödeme, fraud kontrolünden sonra reddedilirse -1 döner. Pazaryeri modelinde ürüne onay verilene dek bu değer 1 olarak döner. Pazaryeri modelinde ürüne onay verilmişse bu değer 2 olur. Geçerli değerler: 0, -1, 1, 2.
blockageRate (ItemTransactions)
Decimal
Kırılım bazında üye işyeri blokaj oranı. iyzico – üye işyeri anlaşmasına göre, üye işyerine işlem bazında blokaj uygulayabilir. Bu blokaj üye işyeri fraud riskini önlemek içindir. Blokaj süresi boyunca para iyzico’da tutulur, bu süre sonrası üye işyerine gönderilir.
blockageRateAmountMerchant (ItemTransactions)
Decimal
Kırılım bazında üye işyeri blokaj tutarının, üye işyerine yansıyan rakamı. Blokaj tutarı mümkün olduğunca üye işyerine yansıtılır. Eğer blokaj tutarı, üye işyeri tutarından daha büyükse bu durumda alt üye işyerine de yansıtılır.
blockageResolvedDate(ItemTransactions)
String
İşlem bazında blokaj çözülme tarihi. yyyy-MM-dd HH:mm:ss formatındadır, örneğin 2015-10-19 14:36:52.
iyziCommissionFee (ItemTransactions)
Decimal
iyzico işlem ücretinin kırılım bazında dağılmış tutarı.
iyziCommissionRateAmount (ItemTransactions)
Decimal
iyzico işlem komisyon tutarının kırılım bazında dağılmış tutarı.
merchantCommissionRate (ItemTransactions)
Decimal
Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon oranının kırılım bazında dağılmış oranı.
merchantCommissionRateAmount (ItemTransactions)
Decimal
Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon tutarının, kırılım bazında dağılmış tutarı.
merchantPayoutAmount (ItemTransactions)
Decimal
Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.
paidPrice (ItemTransactions)(convertedPayout)
Decimal
Tahsilat tutarının kırılım bazındaki dağılımı. Üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır.
iyziCommissionFee (ItemTransactions)(convertedPayout)
Decimal
iyzico işlem ücretinin kırılım bazında dağılmış tutarı.
iyziCommissionRateAmount (ItemTransactions)(convertedPayout)
Decimal
iyzico işlem komisyon tutarının kırılım bazında dağılmış tutarı.
blockageRateAmountMerchant (ItemTransactions)(convertedPayout)
Decimal
Kırılım bazında üye işyeri blokaj tutarının, üye işyerine yansıyan rakamı. Blokaj tutarı mümkün olduğunca üye işyerine yansıtılır. Eğer blokaj tutarı, üye işyeri tutarından daha büyükse bu durumda alt üye işyerine de yansıtılır.
merchantPayoutAmount (ItemTransactions) (convertedPayout)
Decimal
Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.
iyziConversationRate (ItemTransactions)(convertedPayout)
Decimal
Bu kırılım için, eğer döviz işlemi yapılmışsa çevrim ücreti oranı.
iyziConversationRateAmount (ItemTransactions)(convertedPayout)
Decimal
Bu kırılım için, eğer döviz işlemi yapılmışsa çevrim ücreti tutarı.
currency (ItemTransactions)(convertedPayout)
String
Ödemenin alındığı para birimi.

Adım 3 - Webhook

Webhook, uygulama düzenimizin en önemli konularından biridir. Gerçek zamanlı ödeme bildirimlerini almak, bildirimlerin güvenilir kaynaklardan gelmesini sağlayarak hassas verilere herhangi bir olası yetkisiz erişimi önler. Her ödeme olayı, webhook tetikler.
Webhook dokümanımıza aşağıdaki karttan erişebilirsiniz.
Last modified 4mo ago