Alt Üye

Pazaryeri çözümünde işlem onaylandıktan sonra satıcılara para transferi yapılabilmesi için bu satıcıların iyzico’da kaydının bulunması gerekir. Pazaryeri; zaten bu satıcı bilgilerine sahip olduğu için, iyzico Onboarding API’sine satıcı bilgilerini göndererek satıcı kaydını oluşturduktan sonra bu bilgileri çekip güncelleyebilir.

Alt Üye İşyeri Servisleri

Alt Üye Oluşturma

Pazaryeri altındaki alt üye işyerleri 3 tipte olabilirler :

Her tip için alt üye işyeri kaydında gönderilen parametreler farklılık göstermektedir. Alt üye işyeri kaydı yapıldığında response alanında dönen subMerchantKey, o satıcı için tekil değerdir, bu değeri sisteminizde saklamalısınız, ödeme esnasında satıcıyı belirtmek için subMerchantKey’i göndermeniz gerekecektir.

iyzico’ya iletilen tüm parametreler gerçek değerleri içerecek şekilde iletilmelidir. Rastgele, test veya gerçek olmayan bilgiler iletilmemelidir.

Bireysel Alt Üye Oluşturma

POST https://api.iyzipay.com/onboarding/submerchant

Request Body

NameTypeDescription

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.

subMerchantExternalId*

String

Alt üye işyeri tekil dış ID’si, sizin sisteminizdeki ID olabilir.

subMerchantType*

String

Bireysel için PERSONAL değeri gönderilmelidir.

currency

String

Para birimi default TL olarak belirlenmiştir. USD, EUR, GBP, RUB, CHF ve NOK para birimleri de belirlenebilir.

identityNumber

String

Alt üye işyeri TC Kimlik Numarası.

name

String

Alt üye işyeri adı.

gsmNumber

String

Alt üye işyeri telefon numarası.

email*

String

Alt üye işyeri e-posta adresi.

contactSurname*

String

Alt üye işyeri soyadı.

contactName*

String

Alt üye işyeri adı.

iban

String

Alt üye işyeri IBAN bilgisi. contactName ve contactSurname ile uyumlu bir IBAN olmalı. Eğer alt üye işyeri ekleme esnasında boş bırakılırsa, ürüne onay vermeden önce mutlaka doldurulmalıdır.

address*

String

Alt üye işyeri adresi.

Bireysel Alt Üye Oluşturma Yanıtı

{
  "status":"success",
  "locale":"tr",
  "systemTime":1685650370980,
  "conversationId":"123456789",
  "subMerchantKey":"b2gUmE4RdWiUMQQrC7nv99qMSQQ="
}

Şahıs Şirketi Alt Üye Oluşturma

POST https://api.iyzipay.com/onboarding/submerchant

Request Body

NameTypeDescription

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.

subMerchantExternalId*

String

Alt üye işyeri tekil dış ID’si, sizin sisteminizdeki ID olabilir.

subMerchantType*

String

Şahıs Şirketi için PRIVATE_COMPANY değeri gönderilmelidir.

currency

String

Para birimi default TL olarak belirlenmiştir. USD, EUR, GBP, RUB, CHF ve NOK para birimleri de belirlenebilir.

identityNumber

String

Alt üye işyeri TC Kimlik Numarası.

name

String

Alt üye işyeri adı.

gsmNumber

String

Alt üye işyeri telefon numarası.

email*

String

Alt üye işyeri e-posta adresi.

taxOffice*

String

Alt üye işyeri vergi dairesi.

legalCompanyTitle*

String

Alt üye işyeri yasal şirket ünvanı.

iban

String

Alt üye işyeri IBAN bilgisi. legalCompanyTitle ile uyumlu bir IBAN olmalı. Eğer alt üye işyeri ekleme esnasında boş bırakılırsa, ürüne onay vermeden önce mutlaka doldurulmalıdır.

address*

String

Alt üye işyeri adresi.

Şahıs Şirketi Alt Üye Oluşturma Yanıtı

{
  "status":"success",
  "locale":"tr",
  "systemTime":1685650370980,
  "conversationId":"123456789",
  "subMerchantKey":"b2gUmE4RdWiUMQQrC7nv99qMSQQ="
}

Limited/Anonim Şirket Alt Üye Oluşturma

POST https://api.iyzipay.com/onboarding/submerchant

Request Body

NameTypeDescription

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.

subMerchantExternalId*

String

Alt üye işyeri tekil dış ID’si, sizin sisteminizdeki ID olabilir.

subMerchantType*

String

Limited veya Anonim Şirket için LIMITED_OR_JOINT_STOCK_COMPANY değeri gönderilmelidir.

currency

String

Para birimi default TL olarak belirlenmiştir. USD, EUR, GBP, RUB, CHF ve NOK para birimleri de belirlenebilir.

taxNumber

String

Alt üye işyeri vergi numarası.

name

String

Alt üye işyeri adı.

gsmNumber

String

Alt üye işyeri telefon numarası.

email*

String

Alt üye işyeri e-posta adresi.

taxOffice*

String

Alt üye işyeri vergi dairesi.

legalCompanyTitle*

String

Alt üye işyeri yasal şirket ünvanı.

iban

String

Alt üye işyeri IBAN bilgisi. legalCompanyTitle ile uyumlu bir IBAN olmalı. Eğer alt üye işyeri ekleme esnasında boş bırakılırsa, ürüne onay vermeden önce mutlaka doldurulmalıdır.

address*

String

Alt üye işyeri adresi.

Limited/Anonim Şirket Alt Üye Oluşturma Yanıtı

{
  "status":"success",
  "locale":"tr",
  "systemTime":1685650370980,
  "conversationId":"123456789",
  "subMerchantKey":"b2gUmE4RdWiUMQQrC7nv99qMSQQ="
}

Dönen Parametreler

Parametre ismiTipAçıklama

status

String

Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.

locale

String

İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr’dir.

systemTime

Integer

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

subMerchantKey

String

Alt üye işyerini simgeleyen tekil değer.

errorCode

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.

errorMessage

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.

errorGroup

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

Örnek Kodlar

Bireysel Alt Üye Oluşturma

$request = new \Iyzipay\Request\CreateSubMerchantRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setSubMerchantExternalId("S49222");
$request->setSubMerchantType(\Iyzipay\Model\SubMerchantType::PERSONAL);
$request->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$request->setContactName("John");
$request->setContactSurname("Doe");
$request->setEmail("email@submerchantemail.com");
$request->setGsmNumber("+905350000000");
$request->setName("John's market");
$request->setIban("TR180006200119000006672315");
$request->setIdentityNumber("31300864726");
$request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);

$subMerchant = \Iyzipay\Model\SubMerchant::create($request, Config::options());

Şahıs Şirketi Alt Üye Oluşturma

$request = new \Iyzipay\Request\CreateSubMerchantRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setSubMerchantExternalId("S49222");
$request->setSubMerchantType(\Iyzipay\Model\SubMerchantType::PRIVATE_COMPANY);
$request->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$request->setTaxOffice("Tax office");
$request->setLegalCompanyTitle("John Doe inc");
$request->setEmail("email@submerchantemail.com");
$request->setGsmNumber("+905350000000");
$request->setName("John's market");
$request->setIban("TR180006200119000006672315");
$request->setIdentityNumber("31300864726");
$request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);

$subMerchant = \Iyzipay\Model\SubMerchant::create($request, Config::options());

Limited / Anonim Şirket Alt Üye Oluşturma

$request = new \Iyzipay\Request\CreateSubMerchantRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setSubMerchantExternalId("S49222");
$request->setSubMerchantType(\Iyzipay\Model\SubMerchantType::LIMITED_OR_JOINT_STOCK_COMPANY);
$request->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$request->setTaxOffice("Tax office");
$request->setTaxNumber("31300864726");
$request->setLegalCompanyTitle("John Doe inc");
$request->setEmail("email@submerchantemail.com");
$request->setGsmNumber("+905350000000");
$request->setName("John's market");
$request->setIban("TR180006200119000006672315");
$request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);

$subMerchant = \Iyzipay\Model\SubMerchant::create($request, Config::options());

Last updated