Alt Üye Sorgulama

Pazaryeri çözümünde altüyelerinizin bilgilerini sorgulamak için aşağıdaki servisleri kullanabilirsiniz.

Alt Üye Sorgulama

POST https://api.iyzipay.com/onboarding/submerchant/detail

Request Body

NameTypeDescription

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.

subMerchantExternalId*

String

Alt üye işyeri tekil dış ID’si.

Alt Üye Sorgulama Yanıtı

{
  "status":"success",
  "locale":"tr",
  "systemTime":1686439210683,
  "conversationId":"123456789",
  "name":"Jane's market",
  "email":"email@submerchantemail.com",
  "gsmNumber":"+905350000000",
  "address":"Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1",
  "iban":"TR180006200119000006672315",
  "bankCountry":"TR",
  "currency":"TRY",
  "taxOffice":"Tax office",
  "legalCompanyTitle":"Jane Doe inc",
  "subMerchantExternalId":"S492gn22",
  "identityNumber":"31300864726",
  "subMerchantType":"PRIVATE_COMPANY",
  "subMerchantKey":"//1GpuCHXkofxapmacyoimf6u/o="
}

Dönen Parametreler

Parametre ismiTipAçıklama

status

String

Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.

locale

String

İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr’dir.

systemTime

Integer

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

name

String

Alt üye işyeri adı.

email

String

Alt üye işyeri e-posta adresi.

gsmNumber

String

Alt üye işyeri telefon numarası.

address

String

Alt üye işyeri adresi.

iban

String

Alt üye işyeri IBAN bilgisi. legalCompanyTitle ile uyumlu bir IBAN olmalı.

contactName

String

Alt üye işyeri adı.

contactSurname

String

Alt üye işyeri soyadı.

bankCountry

String

Alt üye banka ülkesi.

currency

String

Para birimi default TL olarak belirlenmiştir. USD, EUR, GBP, RUB, CHF ve NOK para birimleri de belirlenebilir.

taxOffice

String

Alt üye işyeri vergi dairesi.

taxNumber

String

Alt üye işyeri vergi numarası.

legalCompanyTitle

String

Alt üye işyeri yasal şirket ünvanı.

subMerchantExternalId

String

Alt üye işyeri tekil dış ID’si, sizin sisteminizdeki ID olabilir.

identityNumber

String

Alt üye işyeri TC Kimlik Numarası.

subMerchantType

String

Alt üye tipi.

subMerchantKey

String

Alt üye işyerini simgeleyen tekil değer.

errorCode

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.

errorMessage

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.

errorGroup

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

Örnek Request

$request = new \Iyzipay\Request\RetrieveSubMerchantRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setSubMerchantExternalId("AS49224");

# make request
$subMerchant = \Iyzipay\Model\SubMerchant::retrieve($request, Config::options());

Last updated