Alışveriş Kredisi Sonucu Alma

Alışveriş kredisi sorgulama süreci 2 aşamadan oluşmaktadır. Dolayısı ile ilgili kredi sürecinin sonucunun son kullanıcıya tüm aşamalarıyla başarılı bir şekilde gösterilebilmesi için aşağıda belirttiğimiz 2 sorgulama yönteminin de entegre edilmesi önemlidir.

Adımlar

Adım 1 - Alışveriş Kredisi Sorgulama (CallbackURL)

Alışveriş Kredisi süreci asenkron bir süreç olduğu için, kredi sürecinin farklı statüleri de olabilir. Bu durumlarda mevcutta ödeme formu oluşturulurken verilen callbackURL adresine post edilen token değeri işyeri tarafından sorgulandığında servisten dönen parametrelerden paymentStatus alanına INIT_CREDIT ve PENDING_CREDIT statüleri dönülecektir. Bu iki değerin işyeri tarafından okunabilmesi ve ilgili aksiyonun alınabilmesi beklenmektedir.

Seçilen banka ekranına devam et butonuna tıklandığında banka ekranı yönlendirmesi yapılacak ve paymentStatus parametresi INIT_CREDIT değeri set edilecektir. Müşterinin banka ekranına devam et butonuna tıklaması ile başlatılan bu statü durumu, ekranlarda herhangi bir aksiyon alınmaması durumunda maksimum 20 dakika sonra status FAILURE olarak iyzico tarafından set edilecektir. Banka ekranının geçerlilik süresi maksimum 20 dakikadır.

Kredili işlemin banka tarafında yeni müşteri olma akışına düşmesi durumunda paymentStatus alanı sorgulandığında servisten PENDING_CREDIT statüsü dönülecektir. Yeni müşteri olma akışı süresi banka tarafında 65 dakikaya kadar uzayabilmektedir.

NOT : Bankadan dönecek olan kredi cevabına göre, üye iş yerlerimizin stok takip ve kontrollerini maksimum 1 saat sürme koşuluna göre yapmaları önerilmektedir.

Alışveriş Kredisi Sorgulama İsteği (CallbackURL)

Alışveriş Kredisini callback adresi ile sorgulamak için kullanacağınız iyzico ile Öde Sorgulama dokümanına aşağıdaki karta tıklayarak erişebilirsiniz.

iyzico ile Öde üzerinden alışveriş kredisi sürecini başarıyla tamamlayan son kullanıcı için ise ilgili token değeri sorgulandığında, dönen cevapta paymentStatus değeri SUCCESS ise alışveriş kredisi süreci başarıyla tamamlanmıştır. Başvurunun başarısız olması durumunda ilgili değer FAILURE olarak dönülecektir.

Adım 2 - Alışveriş Kredisi Sorgulama (Webhook)

Alışveriş Kredisini webhook ile sorgulamak için kullanacağınız dokümanına aşağıdaki karta tıklayarak erişebilirsiniz.

Alışveriş Kredisi akışı yapısal olarak asenkron bir süreçtir. Bu nedenle sürecin tamamlanması esnasında ilgili süreç sonuçlandırılmasının başarılı bir şekilde takip edilebilmesi gerekmektedir. Tüm bu süreçte iyzico Webhook Bildirim sistemi entegrasyonu ile üye iş yeri tarafından yapılıcak kontrollerin yanı sıra, iyzico her ödeme eventi için işlemden 15 saniye sonra HTTP üzerinden JSON Payload gönderir. Bu istek, uygulamanızdan 200 cevabı alınmadığı müddetçe 10'ar dakika aralıkla 3 defaya kadar tekrar eder ve ilgili kredi sürecinin sonucunu üye iş yerine bildirir.

iyzico ödeme formu üzerinden alınan ödemelerde, ödeme sonucunu browser üzerinden iletildiğinden kullanıcı/browser veya server dalgalanmaları sebebiyle yakalanamayan ödemeler webhook çözümü ile yakalanabilir. Hesabınız için webhook açıldığında sistem belirttiğiniz url'e token ve ödeme durumunu ayrıca gönderir. Browser üzerinden gelen token bilgisine erişilemediğinde notification ile alınan token bilgisi sisteme işlenebilir. Eğer browser üzerinden gönderilen token yakalanıp işlendiyse, notification dikkate alınmayabilir.

Webhook çözümü ayrıca analiz, uyarı ve raporlama gibi servislerinizi harekete geçirmek için kullanılabilir.

NOT : Notifikasyon Validasyonu yapmayan firmalar, webhook bildirimini aldıktan sonra doğrulama yapmak için retrieve isteği göndermelidir.

Notifikasyon Validasyonu

İsteğin iyzico üzerinden geldiğini valide etmek için header içinde gönderilen X-IYZ-SIGNATURE değeri kullanılabilir.

X-IYZ-SIGNATURE değeri aşağıdaki parametrelerin verilen sırada string olarak birleştirilip hashlenmesi sonucu elde edilir.

Alışveriş Kredisi için Validasyon

Sahip olduğunuz Secret Key, notifikasyon ile gönderilen eventType ve token bilgileri string olarak birleştirilerek Sha1 ile hashlenir. Alınan sonucun base64 enconde çıktısı X-IYZ-SIGNATURE değerine eşit olmalıdır.

SıralamaParametreAçıklama

1

secretKey

Üye işyerinin sahip olduğu güvenlik anahtarı

2

iyziEventType

İstek tipini belirtir. Alabileceği değerler : - CREDIT_PAYMENT_INIT, - CREDIT_PAYMENT_PENDING,

- CREDIT_PAYMENT_AUTH

3

token

İlgili ödeme için üretilmiş token bilgisi

iyzico ile Öde ve Alışveriş Kredisi için Hash Yapısı

final String stringToBeHashed = new StringBuilder("secretKey")
.append(request.getIyziEventType())
.append(request.getToken()) .toString();

Oluşturulan string base64 encode olarak formatlanır.

String hash = Base64.encodeBase64String(DigestUtils.sha1(stringToBeHashed));

Last updated