Links

Raporlama Servisi

Raporlama servisi, üye işyerlerinin karar almadan önce detaylı işlem bilgilerine, ödemelerin son durumuna, iade sonuçlarına ve fraud durumlarına ulaşmasını sağlar.
Raporlama servisi hem paymentConversationId hem de paymentId ile çalışır.

Reporting API - Transaction Detail

get
https://sandbox-api.iyzipay.com/v2/reporting/payment
/details
Reporting API - Transaction Detail
Reporting API - Transaction Servis Cevabı;
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
status
String
Yapılan isteğin sonucunu bildirir. Başarılı ise
success, hatalı ise failure döner.
systemTime
Long
Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
paymentId
Long
Ödemeye ait id, üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır. Ödemenin iptali ve iyzico ile iletişimde kullanılır.
paymentStatus
Integer
Ödeme isteğinin durumunu gösterir. FAILURE(0), SUCCESS(1), INIT_THREEDS(2), CALLBACK_THREEDS(3),
BKM_POS_SELECTED(4), CALLBACK_PECCO(5), INIT_APM(6), INIT_BANK_TRANSFER(8), INIT_CONTACTLESS(9)
paymentRefundStatus
String
NOT_REFUNDED("NOT_REFUNDED"), PARTIALLY_REFUNDED("PARTIALLY_REFUNDED"), TOTALLY_REFUNDED("TOTALLY_REFUNDED ")
price
Decimal
Ödeme sepet tutarı.
paidPrice
Decimal
İndirimvadefarkıvs.hesaplanmışPOS’tan geçen, tahsil edilen, nihai tutar.
installment
Integer
Ödemenin taksit bilgisi.
merchantCommissionRate
Decimal
Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon oranı. Örneğin price=100, paidPrice=110 ise üye işyeri vade/komisyon oranı %10’dur. Bilgi amaçlıdır.
merchantCommissionRateAmount
Decimal
Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon tutarı. Örneğin price=100, paidPrice=110 ise üye işyeri vade/komisyon tutarı 10’dur. Bilgi amaçlıdır.
iyziCommissionRateAmount
Decimal
Ödemeye ait iyzico işlem komisyon tutarı.
iyziCommissionFee
Decimal
Ödemeye ait iyzico işlem ücreti.
paymentConversationId
String
Initialize aşamasında set edilen ödemenin conversationId değeri.
fraudStatus
Integer
Ödeme işleminin fraud filtrelerine göre durumu. REJECTED_AFTER_ACCEPTED(-3), REJECTED_AFTER_REVIEW(-2), REJECTED_BY_FRAUD(-1), WAITING_FOR_FRAUD_CHECK(0), FRAUD_CHECK_OK(1), ACCEPTED_AFTER_REVIEW(2)
cardType
String
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD("CREDIT_CARD"), DEBIT_CARD("DEBIT_CARD"), PREPAID_CARD("PREPAID_CARD")
cardAssociation
String
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: VISA("VISA"), MASTER_CARD("MASTER_CARD"), AMEX("AMERICAN_EXPRESS"), SHETAB("SHETAB_CARD"), TROY("TROY")
cardFamily
String
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess, World, Maximum, Paraf, CardFinans, Advantage
binNumber
String
Ödeme yapılan kartın ilk 6 hanesi.
lastFourDigits
String
Ödeme yapılan kartın son 4 hanesi.
basketId
String
Üye işyeri tarafından gönderilen sepet id’si.
currency
String
Ödemenin alındığı para birimi.
threeDS
Boolean
Ödeme Methodu.
phase
String
Ödeme Fazı. Alabileceği Değerler: AUTH("AUTH"), PRE_AUTH("PRE_AUTH"), POST_AUTH("POST_AUTH")
mdStatus
String
Bankadan dönen değerdir. Sadece ödeme başarısız ise ve işlem 3ds ile yapılmışsa bu değer döner. 0,1,2,3,4,5,6,7 değerlerini alabilir. 1 ise ilgili işlemde kullanıcı kendini 3Ds sayfasında başarılı bir şekilde doğrulamış anlamına gelir.
createdDate
String
İşlem Tarihi, Formatı: 2022-10-04T13:12:13Z
ItemTransactions.paymentTransactionId
String
Ödeme kırılımına ait id, üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır. Ödeme kırılımının iadesi, onayı, onay geri çekmesi ve iyzico ile iletişimde kullanılır. Tercihen itemId ile ilişkili bir şekilde tutulmalıdır.
ItemTransactions.transactionStatus
Integer
Ödeme kırılımının durumu. Ödeme fraud kontrolünde ise 0 değeri döner, bu durumda fraudStatus değeri de 0’dır. Ödeme, fraud kontrolünden sonra reddedilirse -1 döner. Pazaryeri modelinde ürüne onay verilene dek bu değer 1 olarak döner. Pazaryeri modelinde ürüne onay verilmişse bu değer 2 olur. Geçerli değerler: WAITING_FOR_FRAUD_CHECK(0), REJECTED_BY_FRAUD(-1), WAITING_FOR_MERCHANT_APPROVAL(1), APPROVED_BY_MERCHANT(2), PAYOUT_STARTED(20)
ItemTransactions.price
Decimal
Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tutar.
ItemTransactions.paidPrice
Decimal
Tahsilattutarınınkırılımbazındakidağılımı.Üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır.
ItemTransactions.merchantCommissionRate
Decimal
Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon oranının kırılım bazında dağılmış oranı.
ItemTransactions.merchantCommissionRateAmo Decim
unt
Decimal
Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon tutarıın, kırılım bazında dağılmış tutarı.
ItemTransactions.convertedPayout.iyziCommissionRateAmount
Decimal
iyzico işlem komisyon tutarının kırılım bazında dağılmış tutarı.
ItemTransactions.convertedPayout.iyziCommissionFee
Decimal
iyzico işlem ücretinin kırılım bazında dağılmış tutarı.
ItemTransactions.blockageRate
Decimal
Kırılım bazında üye işyeri blokaj oranı. iyzico – üye işyeri anlaşmasına göre, üye işyerine işlem bazında blokaj uygulayabilir. Bu blokaj üye işyeri fraud riskini önlemek içindir, blokaj süresi boyunca para iyzico’da tutulur, bu süre sonrasında üye işyerine gönderilir.
ItemTransactions.blockageRateAmountMerchant
Decimal
Kırılım bazında üye işyeri blokaj tutarının, üye işyerine yansıyan rakamı. Blokaj tutarı mümkün olduğunca üye işyerine yansıtılır. Eğer blokaj tutarı, üye işyeri tutarından daha büyükse bu durumda alt üye işyerine de yansıtılır.
ItemTransactions.blockageResolvedDate
String
İşlem bazında blokaj çözülme tarihi. yyyy-MM- dd HH:mm:ss formatındadır, örneğin 2015-10- 19 14:36:52.
ItemTransactions.subMerchantPrice
Decimal
Bu kırılım için, alt üye iş yeri hakediş tutarı.
ItemTransactions.subMerchantPayoutRate
Decimal
Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.
ItemTransactions.subMerchantPayoutAmount
Decimal
Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.
ItemTransactions.merchantPayoutAmount
Decimal
Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.
ItemTransactions.convertedPayout.paidPrice
Decimal
Tahsilat tutarının kırılım bazındaki dağılımı. Üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır.
ItemTransactions.convertedPayout.blockageRateAmountMerchant
Decimal
Kırılım bazında üye işyeri blokaj tutarının, üye işyerine yansıyan rakamı. Blokaj tutarı mümkün olduğunca üye işyerine yansıtılır. Eğer blokaj tutarı, üye işyeri tutarından daha büyükse bu durumda alt üye işyerine de yansıtılır.
ItemTransactions.convertedPayout.blockageRateAmountSubMerchant
Decimal
Kırılım bazında alt üye işyeri blokaj tutarının, alt üyeişyerineyansıyanrakamı.Blokajtutarı mümkün olduğunca üye işyerine yansıtılır. Eğer blokaj tutarı, üye işyeri tutarından daha büyükse bu durumda alt üye işyerine de yansıtılır.
ItemTransactions.convertedPayout.subMerchantPayoutAmount
Decimal
Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.
ItemTransactions.convertedPayout.merchantPayoutAmount
Decimal
Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.
ItemTransactions.convertedPayout.iyziConversationRate
Decimal
Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.
ItemTransactions.convertedPayout.iyziConversationRateAmount
Decimal
Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.
cancels.refundId
Long
Ödemenin iptal edildiği id bilgisi.
cancels.cancelConversationId
String
Ödemenin iptal isteğinde gönderilen conversationId değeri.
cancels.refundPrice
Decimal
İptali yapılan tutar.
cancels.refundStatus
Integer
İptal durumu. Alabileceği değerler: FAILURE(0), SUCCESS(1)
cancels.createdDate
Date
İptal İşlem Tarihi, Formatı: 2022-10- 04T13:12:13Z
cancels.currencyCode
String
Ödemenin alındığı para birimi.
refunds.refundTxId
Long
Ödemenin iade edildiği id bilgisi.
refunds.refundConversationId
String
Ödemenin iade isteğinde gönderilen conversationId değeri.
refunds.refundPrice
Decimal
İadesi yapılan tutar.
refunds.refundStatus
Integer
İade durumu. Alabileceği değerler: FAILURE(0), SUCCESS(1)
refunds.createdDate
Date
İptal İşlem Tarihi, Formatı: 2022-10- 04T13:12:13Z
refunds.currencyCode
String
Ödemenin alındığı para birimi.
Last modified 3mo ago