Raporlama Servisi

Raporlama servisi, üye işyerlerinin karar almadan önce detaylı işlem bilgilerine, ödemelerin son durumuna, iade sonuçlarına ve fraud durumlarına ulaşmasını sağlar.

Raporlama Servisi üzerinden alabileceğiniz bilgiler maksimum 2 yıla kadar geriye gidebilmektedir.

Raporlama servisi hem paymentConversationId hem de paymentId ile çalışır.

Reporting API - Transaction Detail

Reporting API - Transaction Detail

GET https://sandbox-api.iyzipay.com/v2/reporting/payment/details

Query Parameters

NameTypeDescription

paymentConversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.

paymentId

String

iyzico tarafından işleme verilen benzersiz ödeme kırılım numarası.

Reporting API - Transaction Servis Cevabı;

Parametre İsmiTipAçıklama

status

String

Yapılan isteğin sonucunu bildirir. Başarılı ise

success, hatalı ise failure döner.

systemTime

Long

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

paymentId

Long

Ödemeye ait id, üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır. Ödemenin iptali ve iyzico ile iletişimde kullanılır.

paymentStatus

Integer

Ödeme isteğinin durumunu gösterir. FAILURE(0), SUCCESS(1), INIT_THREEDS(2), CALLBACK_THREEDS(3),

BKM_POS_SELECTED(4), CALLBACK_PECCO(5), INIT_APM(6), INIT_BANK_TRANSFER(8), INIT_CONTACTLESS(9)

paymentRefundStatus

String

NOT_REFUNDED("NOT_REFUNDED"), PARTIALLY_REFUNDED("PARTIALLY_REFUNDED"), TOTALLY_REFUNDED("TOTALLY_REFUNDED ")

price

Decimal

Ödeme sepet tutarı.

paidPrice

Decimal

İndirimvadefarkıvs.hesaplanmışPOS’tan geçen, tahsil edilen, nihai tutar.

installment

Integer

Ödemenin taksit bilgisi.

merchantCommissionRate

Decimal

Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon oranı. Örneğin price=100, paidPrice=110 ise üye işyeri vade/komisyon oranı %10’dur. Bilgi amaçlıdır.

merchantCommissionRateAmount

Decimal

Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon tutarı. Örneğin price=100, paidPrice=110 ise üye işyeri vade/komisyon tutarı 10’dur. Bilgi amaçlıdır.

iyziCommissionRateAmount

Decimal

Ödemeye ait iyzico işlem komisyon tutarı.

iyziCommissionFee

Decimal

Ödemeye ait iyzico işlem ücreti.

paymentConversationId

String

Initialize aşamasında set edilen ödemenin conversationId değeri.

fraudStatus

Integer

Ödeme işleminin fraud filtrelerine göre durumu. REJECTED_AFTER_ACCEPTED(-3), REJECTED_AFTER_REVIEW(-2), REJECTED_BY_FRAUD(-1), WAITING_FOR_FRAUD_CHECK(0), FRAUD_CHECK_OK(1), ACCEPTED_AFTER_REVIEW(2)

cardType

String

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD("CREDIT_CARD"), DEBIT_CARD("DEBIT_CARD"), PREPAID_CARD("PREPAID_CARD")

cardAssociation

String

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: VISA("VISA"), MASTER_CARD("MASTER_CARD"), AMEX("AMERICAN_EXPRESS"), SHETAB("SHETAB_CARD"), TROY("TROY")

cardFamily

String

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess, World, Maximum, Paraf, CardFinans, Advantage

binNumber

String

Ödeme yapılan kartın ilk 6 hanesi.

lastFourDigits

String

Ödeme yapılan kartın son 4 hanesi.

basketId

String

Üye işyeri tarafından gönderilen sepet id’si.

currency

String

Ödemenin alındığı para birimi.

threeDS

Boolean

Ödeme Methodu.

phase

String

Ödeme Fazı. Alabileceği Değerler: AUTH("AUTH"), PRE_AUTH("PRE_AUTH"), POST_AUTH("POST_AUTH")

mdStatus

String

Bankadan dönen değerdir. Sadece ödeme başarısız ise ve işlem 3ds ile yapılmışsa bu değer döner. 0,1,2,3,4,5,6,7 değerlerini alabilir. 1 ise ilgili işlemde kullanıcı kendini 3Ds sayfasında başarılı bir şekilde doğrulamış anlamına gelir.

createdDate

String

İşlem Tarihi, Formatı: 2022-10-04T13:12:13Z

ItemTransactions.paymentTransactionId

String

Ödeme kırılımına ait id, üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır. Ödeme kırılımının iadesi, onayı, onay geri çekmesi ve iyzico ile iletişimde kullanılır. Tercihen itemId ile ilişkili bir şekilde tutulmalıdır.

ItemTransactions.transactionStatus

Integer

Ödeme kırılımının durumu. Ödeme fraud kontrolünde ise 0 değeri döner, bu durumda fraudStatus değeri de 0’dır. Ödeme, fraud kontrolünden sonra reddedilirse -1 döner. Pazaryeri modelinde ürüne onay verilene dek bu değer 1 olarak döner. Pazaryeri modelinde ürüne onay verilmişse bu değer 2 olur. Geçerli değerler: WAITING_FOR_FRAUD_CHECK(0), REJECTED_BY_FRAUD(-1), WAITING_FOR_MERCHANT_APPROVAL(1), APPROVED_BY_MERCHANT(2), PAYOUT_STARTED(20)

ItemTransactions.price

Decimal

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tutar.

ItemTransactions.paidPrice

Decimal

Tahsilattutarınınkırılımbazındakidağılımı.Üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır.

ItemTransactions.merchantCommissionRate

Decimal

Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon oranının kırılım bazında dağılmış oranı.

ItemTransactions.merchantCommissionRateAmo Decim

unt

Decimal

Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon tutarıın, kırılım bazında dağılmış tutarı.

ItemTransactions.convertedPayout.iyziCommissionRateAmount

Decimal

iyzico işlem komisyon tutarının kırılım bazında dağılmış tutarı.

ItemTransactions.convertedPayout.iyziCommissionFee

Decimal

iyzico işlem ücretinin kırılım bazında dağılmış tutarı.

ItemTransactions.blockageRate

Decimal

Kırılım bazında üye işyeri blokaj oranı. iyzico – üye işyeri anlaşmasına göre, üye işyerine işlem bazında blokaj uygulayabilir. Bu blokaj üye işyeri fraud riskini önlemek içindir, blokaj süresi boyunca para iyzico’da tutulur, bu süre sonrasında üye işyerine gönderilir.

ItemTransactions.blockageRateAmountMerchant

Decimal

Kırılım bazında üye işyeri blokaj tutarının, üye işyerine yansıyan rakamı. Blokaj tutarı mümkün olduğunca üye işyerine yansıtılır. Eğer blokaj tutarı, üye işyeri tutarından daha büyükse bu durumda alt üye işyerine de yansıtılır.

ItemTransactions.blockageResolvedDate

String

İşlem bazında blokaj çözülme tarihi. yyyy-MM- dd HH:mm:ss formatındadır, örneğin 2015-10- 19 14:36:52.

ItemTransactions.subMerchantPrice

Decimal

Bu kırılım için, alt üye iş yeri hakediş tutarı.

ItemTransactions.subMerchantPayoutRate

Decimal

Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.

ItemTransactions.subMerchantPayoutAmount

Decimal

Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.

ItemTransactions.merchantPayoutAmount

Decimal

Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.

ItemTransactions.convertedPayout.paidPrice

Decimal

Tahsilat tutarının kırılım bazındaki dağılımı. Üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır.

ItemTransactions.convertedPayout.blockageRateAmountMerchant

Decimal

Kırılım bazında üye işyeri blokaj tutarının, üye işyerine yansıyan rakamı. Blokaj tutarı mümkün olduğunca üye işyerine yansıtılır. Eğer blokaj tutarı, üye işyeri tutarından daha büyükse bu durumda alt üye işyerine de yansıtılır.

ItemTransactions.convertedPayout.blockageRateAmountSubMerchant

Decimal

Kırılım bazında alt üye işyeri blokaj tutarının, alt üyeişyerineyansıyanrakamı.Blokajtutarı mümkün olduğunca üye işyerine yansıtılır. Eğer blokaj tutarı, üye işyeri tutarından daha büyükse bu durumda alt üye işyerine de yansıtılır.

ItemTransactions.convertedPayout.subMerchantPayoutAmount

Decimal

Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.

ItemTransactions.convertedPayout.merchantPayoutAmount

Decimal

Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.

ItemTransactions.convertedPayout.iyziConversationRate

Decimal

Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.

ItemTransactions.convertedPayout.iyziConversationRateAmount

Decimal

Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.

cancels.refundId

Long

Ödemenin iptal edildiği id bilgisi.

cancels.cancelConversationId

String

Ödemenin iptal isteğinde gönderilen conversationId değeri.

cancels.refundPrice

Decimal

İptali yapılan tutar.

cancels.refundStatus

Integer

İptal durumu. Alabileceği değerler: FAILURE(0), SUCCESS(1)

cancels.createdDate

Date

İptal İşlem Tarihi, Formatı: 2022-10- 04T13:12:13Z

cancels.currencyCode

String

Ödemenin alındığı para birimi.

refunds.refundTxId

Long

Ödemenin iade edildiği id bilgisi.

refunds.refundConversationId

String

Ödemenin iade isteğinde gönderilen conversationId değeri.

refunds.refundPrice

Decimal

İadesi yapılan tutar.

refunds.refundStatus

Integer

İade durumu. Alabileceği değerler: FAILURE(0), SUCCESS(1)

refunds.createdDate

Date

İptal İşlem Tarihi, Formatı: 2022-10- 04T13:12:13Z

refunds.currencyCode

String

Ödemenin alındığı para birimi.

Last updated