Links

Taksit ve BIN Sorgulama

Genel Bakış

iyzico, BIN ve taksit sorgulama işlemleri için uygun bir yol sunar.

Taksit Sorgulama

API, mevcut taksit sayısı, taksit oranları ve taksit tutarları gibi temel bilgilerin yanı sıra, kartın bankası, kart ailesi, kart şeması gibi kart özelliklerini sağlar.
İstenen bilgileri elde etmek için, talebinize gerekli parametreleri eklemeniz yeterlidir. API, kapsamlı taksit ayrıntılarıyla yanıt verecektir.
post
https://api.iyzipay.com/payment/
iyzipos/installment
Taksit Sorgulama

Taksit Sorgulama Dönen Parametreler

Hizmetten döndürülecek parametreler aşağıdaki gibidir.
Parametre ismi
Tip
Açıklama
status
string
Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
locale
string
İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri trdir.
systemTime
integer
Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId
string
İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.
binNumber (installmentDetails)
string
Kartın ilk 6 hanesidir.
price (installmentDetails)
string
Toplam tutar.
cardType (installmentDetails)
string
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, PREPAID_CARD
cardAssociation (installmentDetails)
string
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: TROY, VISA, MASTER_CARD, AMERICAN_EXPRESS
cardFamilyName (installmentDetails)
string
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess, World, Maximum, Paraf, CardFinans, Advantage
force3ds (installmentDetails)
string
İşlemin 3ds yapılmasına gerek olup olmadığını gösterir. 1 veya 0 değerlerini alır. 1 ise işlem 3ds ile yapılmalıdır.
bankName (installmentDetails)
string
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka adı.
bankCode(installmentDetails)
integer
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka kodu.
installmentPrice (installmentPrices)(installmentDetails)
string
Taksit başına düşen tutar.
totalPrice (installmentPrices)(installmentDetails)
string
Toplam taksitli tutar.
installmentNumber (installmentPrices)(installmentDetails)
string
Taksit sayısı.
errorCode
string
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage
string
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup
string
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

BIN Sorgulama

BIN sorgulamada kartın bankası, kart ailesi, kart şeması gibi kart özelliklerini sağlar.
İstenen bilgileri elde etmek için, talebinize gerekli parametreleri eklemeniz yeterlidir. API, kapsamlı ayrıntılarla yanıt verecektir.
post
https://api.iyzipay.com/payment/
bin/check
BIN Sorgulama

BIN Sorgulama Dönen Parametreler

Hizmetten döndürülecek parametreler aşağıdaki gibidir.
Parametre ismi
Tip
Açıklama
status
string
Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
locale
string
İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri trdir.
systemTime
integer
Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId
string
İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.
binNumber
string
Kartın ilk 6 hanesidir.
cardType
string
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, PREPAID_CARD
cardAssociation
string
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: TROY, VISA, MASTER_CARD, AMERICAN_EXPRESS
cardFamily
string
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess, World, Maximum, Paraf, CardFinans, Advantage
bankName
string
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka adı.
bankCode
integer
Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka kodu.
commercial
integer
Kartın ticari kart olup olmadığını belirtir. Değer 1 ise ticari karttır, 0 ise değildir.
errorCode
string
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage
string
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup
string
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

Öneriler

Servis tarafından verilen cevaba göre aşağıdaki kurallar dikkate alınabilir;
  • card_type parametresi DEBIT_CARD olarak döndüğünde 3DS ödeme yöntemi kullanılması önerilir.
  • Önyüzde card_family alanındaki değerlere göre taksit seçenekleri görüntülenebilir. Taksitli ödemeye uygun kart aileleri arasında Bonus, World, Maximum, Axess, Cardfinans, Paraf ve Advantage yer almaktadır.
  • force3ds değeri 1 olarak dönerse, işlemin 3DS ile işlenmesi gerektiği anlamına gelir. 0 ise tercihlere göre işlem yapılabilir. İşyeri hesabında 3DS zorunlu olarak ayarlanmışsa, bu değer sürekli olarak 1 döndürür.
  • Talepte BIN numarası belirtilmemişse, mevcut tüm taksit seçenekleri görüntülenecektir. Ancak, BIN numarası verilirse, yalnızca ilgili ve o karta özel taksit seçeneklerini içerecektir.
  • Taksit sorgulama, iyzico üye iş yeri kontrol panelindeki "Taksit ve Komisyon Ayarları" bölümünde tanımlanan taksit oranlarını getirir. Bu bölümde yapılan değişiklikler otomatik olarak taksit hizmetine yansıtılacaktır.
Last modified 7mo ago