Taksit ve BIN Sorgulama

iyzico, BIN ve taksit sorgulama işlemleri için uygun bir yol sunar.

Taksit Sorgulama

API, mevcut taksit sayısı, taksit oranları ve taksit tutarları gibi temel bilgilerin yanı sıra, kartın bankası, kart ailesi, kart şeması gibi kart özelliklerini sağlar.

İstenen bilgileri elde etmek için, talebinize gerekli parametreleri eklemeniz yeterlidir. API, kapsamlı taksit ayrıntılarıyla yanıt verecektir.

Taksit Sorgulama

POST https://api.iyzipay.com/payment/iyzipos/installment

Request Body

NameTypeDescription

price*

String

Total amount for installment plans

binNumber

String

First 6 digits of card

locale

String

Language settings (default: tr)

conversationId

String

Conversation ID to match request and response

{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470727458044,
  "conversationId": "123456789",
  "installmentDetails": [
    {
      "binNumber": "454360",
      "price": 100,
      "cardType": "CREDIT_CARD",
      "cardAssociation": "VISA",
      "cardFamilyName": "Maximum",
      "force3ds": 0,
      "bankCode": 64,
      "bankName": "İş Bankası",
      "forceCvc": 0,
      "installmentPrices": [
        {
          "installmentPrice": 100,
          "totalPrice": 100,
          "installmentNumber": 1
        },
        {
          "installmentPrice": 50.68,
          "totalPrice": 101.36,
          "installmentNumber": 2
        },
        {
          "installmentPrice": 33.95,
          "totalPrice": 101.86,
          "installmentNumber": 3
        },
        {
          "installmentPrice": 17.43,
          "totalPrice": 104.58,
          "installmentNumber": 6
        },
        {
          "installmentPrice": 12.19,
          "totalPrice": 109.67,
          "installmentNumber": 9
        }
      ]
    }
  ]
}

Taksit Sorgulama Dönen Parametreler

Hizmetten döndürülecek parametreler aşağıdaki gibidir.

Parametre ismiTipAçıklama

status

string

Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.

locale

string

İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri trdir.

systemTime

integer

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

conversationId

string

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

binNumber (installmentDetails)

string

Kartın ilk 6 hanesidir.

price (installmentDetails)

string

Toplam tutar.

cardType (installmentDetails)

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, PREPAID_CARD

cardAssociation (installmentDetails)

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: TROY, VISA, MASTER_CARD, AMERICAN_EXPRESS

cardFamilyName (installmentDetails)

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess, World, Maximum, Paraf, CardFinans, Advantage

force3ds (installmentDetails)

string

İşlemin 3ds yapılmasına gerek olup olmadığını gösterir. 1 veya 0 değerlerini alır. 1 ise işlem 3ds ile yapılmalıdır.

bankName (installmentDetails)

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka adı.

bankCode(installmentDetails)

integer

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka kodu.

installmentPrice (installmentPrices)(installmentDetails)

string

Taksit başına düşen tutar.

totalPrice (installmentPrices)(installmentDetails)

string

Toplam taksitli tutar.

installmentNumber (installmentPrices)(installmentDetails)

string

Taksit sayısı.

errorCode

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.

errorMessage

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.

errorGroup

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

BIN Sorgulama

BIN sorgulamada kartın bankası, kart ailesi, kart şeması gibi kart özelliklerini sağlar.

İstenen bilgileri elde etmek için, talebinize gerekli parametreleri eklemeniz yeterlidir. API, kapsamlı ayrıntılarla yanıt verecektir.

BIN Sorgulama

POST https://api.iyzipay.com/payment/bin/check

Request Body

NameTypeDescription

binNumber

String

First 6 digits of card

locale

String

Language settings (default: tr)

conversationId

String

Conversation ID to match request and response

{
  "binNumber": "542119",
  "cardType": "CREDIT_CARD",
  "cardAssociation": "MASTER_CARD",
  "cardFamily": "World",
  "bankName": "Vakıfbank",
  "bankCode": 15,
  "commercial": 0,
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1688591449419,
  "conversationId": "123456789"
}

BIN Sorgulama Dönen Parametreler

Hizmetten döndürülecek parametreler aşağıdaki gibidir.

Parametre ismiTipAçıklama

status

string

Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.

locale

string

İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri trdir.

systemTime

integer

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

conversationId

string

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

binNumber

string

Kartın ilk 6 hanesidir.

cardType

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, PREPAID_CARD

cardAssociation

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: TROY, VISA, MASTER_CARD, AMERICAN_EXPRESS

cardFamily

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess, World, Maximum, Paraf, CardFinans, Advantage

bankName

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka adı.

bankCode

integer

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka kodu.

commercial

integer

Kartın ticari kart olup olmadığını belirtir. Değer 1 ise ticari karttır, 0 ise değildir.

errorCode

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.

errorMessage

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.

errorGroup

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

Öneriler

Servis tarafından verilen cevaba göre aşağıdaki kurallar dikkate alınabilir;

 • card_type parametresi DEBIT_CARD olarak döndüğünde 3DS ödeme yöntemi kullanılması önerilir.

 • Önyüzde card_family alanındaki değerlere göre taksit seçenekleri görüntülenebilir. Taksitli ödemeye uygun kart aileleri arasında Bonus, World, Maximum, Axess, Cardfinans, Paraf ve Advantage yer almaktadır.

 • force3ds değeri 1 olarak dönerse, işlemin 3DS ile işlenmesi gerektiği anlamına gelir. 0 ise tercihlere göre işlem yapılabilir. İşyeri hesabında 3DS zorunlu olarak ayarlanmışsa, bu değer sürekli olarak 1 döndürür.

 • Talepte BIN numarası belirtilmemişse, mevcut tüm taksit seçenekleri görüntülenecektir. Ancak, BIN numarası verilirse, yalnızca ilgili ve o karta özel taksit seçeneklerini içerecektir.

 • Taksit sorgulama, iyzico üye iş yeri kontrol panelindeki "Taksit ve Komisyon Ayarları" bölümünde tanımlanan taksit oranlarını getirir. Bu bölümde yapılan değişiklikler otomatik olarak taksit hizmetine yansıtılacaktır.

Last updated