Links

SFTP

Genel Bakış

Üye işyerleri, yerleşik raporları ve SFTP'yi kullanarak iyzico hesap finansal bilgilerini takip edebilir.

Bağlantı Kurma

Bir SFTP bağlantısıyla, tüm satıcı raporlarınızı içeren kök klasöre erişebileceksiniz. Örneğin; işlem, cut-off ve para gönderim raporları.

Sandbox ( Test Ortamı )

Ayar ismi
Değer
Address
sandbox-report.iyzipay.com
Protocol
SFTP
Port
22
Username
Hesap yöneticiniz tarafından size sağlanır.
Password
Hesap yöneticiniz tarafından size sağlanır.

Canlı Ortam

Ayar ismi
Değer
Address
report.iyzipay.com
Protocol
SFTP
Port
22
Username
Hesap yöneticiniz tarafından size sağlanır.
Password
Hesap yöneticiniz tarafından size sağlanır.
NOT : Sandbox ve Canlı ortam SFTP ENV'lerinin belirli terimlerle farklılık gösterebileceğini unutmayınız.

Rapor Türleri

İki farklı şablona sahip 3 tür rapor vardır. Bir şablon işlem raporları içindir. Diğer bir şablon ise hem kesim hem de kapatma raporları içindir.
Kesim/uzlaştırma raporu şablonunun, işlem raporu şablonu raporunun gösterdiğini göstermediğini (preauth) unutmayın. Ayrıca, kesim/uzlaştırma raporu şablonunda, işlem raporu şablonunda sunulmayan 2 sütun daha olduğunu unutmayınız.
  • settlementReferenceCode
  • settlementResolveDate
Ayrıca özet alanında bir sütun daha vardır.
  • totalMerchantPayoutAmount
İşlem Raporu : İşlem raporları her üye iş yeri için günlük olarak oluşturulur ve CSV formatında işlem düzeyine ilişkin detaylı bilgileri içerir. Şunları içerir (auth, preauth, postauth, cancel, iade) Dosyanın kökü ve adı /transaction/transaction-MID-20160917.csv olacaktır.
Cut-off Raporu : Cut-off raporları her üye iş yeri için günlük olarak oluşturulur ve CSV formatında işlem düzeyi ile ilgili detaylı bilgileri içerir. (auth, postauth, cancel, iade) içerir. Dosyanın kökü ve adı /cutoff/cutoff-MID-20160917.csv olacaktır.
Cut-off ile işlem raporu arasındaki temel fark, kesimin yalnızca nihai olan ve size kapatılacağı onaylanan işlemleri göstermesidir. Bu kesim raporuna ek olarak, kapatılacak tutarın bir özetini gösterir.
Para Gönderim Raporu : Para gönderim raporları dosyaları her satıcı ödemesi için oluşturulur ve işlem düzeyinde CSV biçiminde ayrıntılı bilgiler içerir. Günlük, haftalık veya aylık olarak üretilebilir ayrıca (auth, postauth, cancel, iade) içerir.

Alanlar

Main

Parametre ismi
Tip
Açıklama
transactionDate
date
işlem tarihi
transactionType
string
type of the transaction (auth, preauth, postauth, refund,cancel)
isAfterSettlement
integer
işlemin türü (auth, preauth, postaauth, iade, iptal)
paymentTxId
long
ödeme öğe kimliği
paymentId
long
iyzico tarafından sağlanan sipariş kimliği
conversationId
string
satıcı tarafından sağlanan sipariş kimliği
paymentPhase
string
ödeme aşaması (AUTH, PREAUTH, POSTAUTH)
paymentGroup
string
ödeme grubu (ÜRÜN, ABONELİK, LİSTELEME, DİĞER)
price
decimal
toplam ürün tutarı
paidPrice
decimal
nihai ödeme tutarı (taksit ücreti, vergi, makbuz.. dahil)
transactionCurrency
ISO
satış para birimi
installment
integer
taksit sayısı
binNumber
string
kartın ilk 6 hanesi
cardFamily
string
kart ailesi
cardAssociation
string
kart kuruluşu (VISA, MASTERCARD, AMEX, vb.)
cardType
string
kart türü (CREDIT, DEBIT..)
isThreeDs
boolean
3D ödeme durumu
buyerName
string
alıcının adı
buyerSurname
string
alıcının soyadı
buyerEmail
string
alıcının e-postası
paymentBuyerId
string
alıcı kimliği
iyziCommissionRateAmount
decimal
iyico komisyon oranı tutarı
iyziCommissionFee
decimal
iyzico komisyon ücreti tutarı
parity
decimal
parite
settlementCurrency
decimal
raporun para birimi
iyziConversionRateAmount
decimal
iyzico çevrim oranı tutarı (başka bir para birimi kullanılıyorsa)
merchantPayoutAmount
decimal
üye işyeri ödeme tutarı işlem
connectorType
string
modal tanımlayıcı
posOrderId
string
gate modeli için geçerli
posName
string
gate modeli için geçerli
subMerchantKey
string
pazaryeri modeli için geçerli
subMerchantEmail
string
pazaryeri modeli için geçerli
subMerchantName
string
pazaryeri modeli için geçerli
subMerchantPayoutAmount
decimal
pazaryeri modeli için geçerli
settlementReferenceCode
decimal
yerleşim referans kodu
settlementResolveDate
decimal
ödeme tarihini çözmek
authCode
integer
altı haneli işlem yetkilendirme kodu.
refundConversationId
string
geri ödeme ve iptal isteğinin konuşma kimliği
basketId
string
ödeme talebinin basketid parametresi
lastFourDigits
integer
kartın son dört hanesi
chargeType
string
ücret türü
chargeId
integer
ödemenin benzersiz kimliği
disputeReferenceCode
string
anlaşmazlığın referansı
disputeReasonCategoryCode
integer
anlaşmazlık kategorisi

Summary

cut-off ve para gönderim raporları için kullanılabilir.
Parametre ismi
Tip
Açıklama
transactionCurrency
ISO
işlemlerin para birimi
totalPayments
decimal
tüm ödeme olaylarının toplamı
totalPaymentAmount
decimal
toplam ödeme tutarları
totalCancels
decimal
tüm iptal etkinliklerinin toplamı
totalCancelAmount
decimal
toplam iptal tutarları
totalRefunds
decimal
toplam geri ödeme olayı
totalRefundAmount
decimal
toplam geri ödeme tutarları
totalCharges
decimal
toplam geri ödeme tutarları
totalChargeAmount
decimal
toplam geri ödeme tutarları
totalDisputes
decimal
toplam geri ödeme tutarları
totalDisputeAmount
decimal
toplam geri ödeme tutarları
netAmount
decimal
toplam dosya miktarı.
settlementCurrency
decimal
ödeme para birimi
totalMerchantPayoutAmount
decimal
satıcıya toplam ödeme
bankName
string
hesabın banka adı
bankAccountNumber
string
hesabın IBAN numarası
bankReferenceCode
string
iyzico tarafından oluşturulan benzersiz referans kodu
reportVersion
string
yerleşimin rapor versiyonu Örn: 120

Notlar

Satıcılar, bağlantı izni için IP adreslerini paylaşmalıdır. Zamanlama hakkında daha fazla bilgi, ilgili iyzico ekibi tarafından iletilecektir.
İşlem ve Cut-off Raporları :
  • Sandbox ortamında dosya oluşturma saat 00:00'da başlar ve saat 01:00'de (GMT +3) çekmek güvenlidir.
  • Canlı ortamda dosya oluşturma saat 00:00'da başlar ve saat 01:00'de güvenle alınabilir (GMT +3)
Para Gönderim Raporları :
  • Sandbox ortamında dosya oluşturma saat 11:00'de başlar ve saat 17:00'de (GMT +3) çekmek güvenlidir.
  • Canlı ortamda dosya oluşturma saat 11:00'de başlar ve saat 17:00'de (GMT +3) çekmek güvenlidir.
Last modified 7mo ago