SFTP

Üye işyerleri, yerleşik raporları ve SFTP'yi kullanarak iyzico hesap finansal bilgilerini takip edebilir.

Bağlantı Kurma

Bir SFTP bağlantısıyla, tüm satıcı raporlarınızı içeren kök klasöre erişebileceksiniz. Örneğin; işlem, cut-off ve para gönderim raporları.

Sandbox ( Test Ortamı )

Ayar ismiDeğer

Address

sandbox-report.iyzipay.com

Protocol

SFTP

Port

22

Username

Hesap yöneticiniz tarafından size sağlanır.

Password

Hesap yöneticiniz tarafından size sağlanır.

Canlı Ortam

Ayar ismiDeğer

Address

report.iyzipay.com

Protocol

SFTP

Port

22

Username

Hesap yöneticiniz tarafından size sağlanır.

Password

Hesap yöneticiniz tarafından size sağlanır.

NOT : Sandbox ve Canlı ortam SFTP ENV'lerinin belirli terimlerle farklılık gösterebileceğini unutmayınız.

Rapor Türleri

İki farklı şablona sahip 3 tür rapor vardır. Bir şablon işlem raporları içindir. Diğer bir şablon ise hem kesim hem de kapatma raporları içindir.

Kesim/uzlaştırma raporu şablonunun, işlem raporu şablonu raporunun gösterdiğini göstermediğini (preauth) unutmayın. Ayrıca, kesim/uzlaştırma raporu şablonunda, işlem raporu şablonunda sunulmayan 2 sütun daha olduğunu unutmayınız.

  • settlementReferenceCode

  • settlementResolveDate

Ayrıca özet alanında bir sütun daha vardır.

  • totalMerchantPayoutAmount

İşlem Raporu : İşlem raporları her üye iş yeri için günlük olarak oluşturulur ve CSV formatında işlem düzeyine ilişkin detaylı bilgileri içerir. Şunları içerir (auth, preauth, postauth, cancel, iade) Dosyanın kökü ve adı /transaction/transaction-MID-20160917.csv olacaktır.

Cut-off Raporu : Cut-off raporları her üye iş yeri için günlük olarak oluşturulur ve CSV formatında işlem düzeyi ile ilgili detaylı bilgileri içerir. (auth, postauth, cancel, iade) içerir. Dosyanın kökü ve adı /cutoff/cutoff-MID-20160917.csv olacaktır.

Cut-off ile işlem raporu arasındaki temel fark, kesimin yalnızca nihai olan ve size kapatılacağı onaylanan işlemleri göstermesidir. Bu kesim raporuna ek olarak, kapatılacak tutarın bir özetini gösterir.

Para Gönderim Raporu : Para gönderim raporları dosyaları her satıcı ödemesi için oluşturulur ve işlem düzeyinde CSV biçiminde ayrıntılı bilgiler içerir. Günlük, haftalık veya aylık olarak üretilebilir ayrıca (auth, postauth, cancel, iade) içerir.

Alanlar

Main

Parametre ismiTipAçıklama

transactionDate

date

işlem tarihi

transactionType

string

type of the transaction (auth, preauth, postauth, refund,cancel)

isAfterSettlement

integer

işlemin türü (auth, preauth, postaauth, iade, iptal)

paymentTxId

long

ödeme öğe kimliği

paymentId

long

iyzico tarafından sağlanan sipariş kimliği

conversationId

string

satıcı tarafından sağlanan sipariş kimliği

paymentPhase

string

ödeme aşaması (AUTH, PREAUTH, POSTAUTH)

paymentGroup

string

ödeme grubu (ÜRÜN, ABONELİK, LİSTELEME, DİĞER)

price

decimal

toplam ürün tutarı

paidPrice

decimal

nihai ödeme tutarı (taksit ücreti, vergi, makbuz.. dahil)

transactionCurrency

ISO

satış para birimi

installment

integer

taksit sayısı

binNumber

string

kartın ilk 6 hanesi

cardFamily

string

kart ailesi

cardAssociation

string

kart kuruluşu (VISA, MASTERCARD, AMEX, vb.)

cardType

string

kart türü (CREDIT, DEBIT..)

isThreeDs

boolean

3D ödeme durumu

buyerName

string

alıcının adı

buyerSurname

string

alıcının soyadı

buyerEmail

string

alıcının e-postası

paymentBuyerId

string

alıcı kimliği

iyziCommissionRateAmount

decimal

iyico komisyon oranı tutarı

iyziCommissionFee

decimal

iyzico komisyon ücreti tutarı

parity

decimal

parite

settlementCurrency

decimal

raporun para birimi

iyziConversionRateAmount

decimal

iyzico çevrim oranı tutarı (başka bir para birimi kullanılıyorsa)

merchantPayoutAmount

decimal

üye işyeri ödeme tutarı işlem

connectorType

string

modal tanımlayıcı

posOrderId

string

gate modeli için geçerli

posName

string

gate modeli için geçerli

subMerchantKey

string

pazaryeri modeli için geçerli

subMerchantEmail

string

pazaryeri modeli için geçerli

subMerchantName

string

pazaryeri modeli için geçerli

subMerchantPayoutAmount

decimal

pazaryeri modeli için geçerli

settlementReferenceCode

decimal

yerleşim referans kodu

settlementResolveDate

decimal

ödeme tarihini çözmek

authCode

integer

altı haneli işlem yetkilendirme kodu.

refundConversationId

string

geri ödeme ve iptal isteğinin konuşma kimliği

basketId

string

ödeme talebinin basketid parametresi

lastFourDigits

integer

kartın son dört hanesi

chargeType

string

ücret türü

chargeId

integer

ödemenin benzersiz kimliği

disputeReferenceCode

string

anlaşmazlığın referansı

disputeReasonCategoryCode

integer

anlaşmazlık kategorisi

Summary

cut-off ve para gönderim raporları için kullanılabilir.

Parametre ismiTipAçıklama

transactionCurrency

ISO

işlemlerin para birimi

totalPayments

decimal

tüm ödeme olaylarının toplamı

totalPaymentAmount

decimal

toplam ödeme tutarları

totalCancels

decimal

tüm iptal etkinliklerinin toplamı

totalCancelAmount

decimal

toplam iptal tutarları

totalRefunds

decimal

toplam geri ödeme olayı

totalRefundAmount

decimal

toplam geri ödeme tutarları

totalCharges

decimal

toplam geri ödeme tutarları

totalChargeAmount

decimal

toplam geri ödeme tutarları

totalDisputes

decimal

toplam geri ödeme tutarları

totalDisputeAmount

decimal

toplam geri ödeme tutarları

netAmount

decimal

toplam dosya miktarı.

settlementCurrency

decimal

ödeme para birimi

totalMerchantPayoutAmount

decimal

satıcıya toplam ödeme

bankName

string

hesabın banka adı

bankAccountNumber

string

hesabın IBAN numarası

bankReferenceCode

string

iyzico tarafından oluşturulan benzersiz referans kodu

reportVersion

string

yerleşimin rapor versiyonu Örn: 120

Notlar

Satıcılar, bağlantı izni için IP adreslerini paylaşmalıdır. Zamanlama hakkında daha fazla bilgi, ilgili iyzico ekibi tarafından iletilecektir.

İşlem ve Cut-off Raporları :

  • Sandbox ortamında dosya oluşturma saat 00:00'da başlar ve saat 01:00'de (GMT +3) çekmek güvenlidir.

  • Canlı ortamda dosya oluşturma saat 00:00'da başlar ve saat 01:00'de güvenle alınabilir (GMT +3)

Para Gönderim Raporları :

  • Sandbox ortamında dosya oluşturma saat 11:00'de başlar ve saat 17:00'de (GMT +3) çekmek güvenlidir.

  • Canlı ortamda dosya oluşturma saat 11:00'de başlar ve saat 17:00'de (GMT +3) çekmek güvenlidir.

Last updated