Kart Saklama

Kart Saklama özelliği, ödeme kartı bilgilerini yönetmek için güvenli ve kullanışlı bir çözüm sağlar, böylece kullanıcıların gelecekteki işlemler için kart ayrıntılarını güvenli bir şekilde kaydetmesine ve yönetmesine olanak tanır.

Kullanıcı ve Kart Oluşturma

Bu servisi kullanarak ödeme oluşturmadan, iyzico'da bir kullanıcı ve o kullanıcıya bağlı bir kart oluşturabilirsiniz. Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Kullanıcı ve Kart Oluşturma

POST https://api.iyzipay.com/cardstorage/card

Request Body

NameTypeDescription

cardAlias*

String

Saklı karta verilen isim.

email*

String

Saklı kart sahibinin email adresi.

expireYear*

String

Kartın üzerindeki yıl.

expireMonth*

String

Kartın üzerindeki ay.

cardNumber*

String

Kartın numarası.

cardHoldername*

String

Kartın üzerindeki isim.

externalId

String

Saklanmak istenen karta üye iş yeri tarafından verilen id.

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri

tr’dir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi

yapmak için kullanılabilir.

Kullanıcı ve Kart Oluşturma İsteğinden Dönen Cevap;

Parametre İsmiTipAçıklama

status

string

Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.

errorCode

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.

errorMessage

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.

errorGroup

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

locale

string

İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri trdir.

systemTime

integer

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

conversationId

string

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

binNumber

string

Kartın ilk 6 hanesidir.

cardType

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, PREPAID_CARD

cardAssociation

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: VISA,

MASTER_CARD, AMERICA

N_EXPRESS

cardFamily

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess,

World, Maximum, Paraf, CardFinans.

cardBankName

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka adı.

cardBankCode

integer

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka kodu.

email

string

Saklanan kart üzerindeki email.

cardUserKey

string

Saklı kart kullanıcısının iyzico tarafından belirlenen değeri.

cardToken

string

Saklı kart kullanıcısına bağlı iyzico tarafından belirlenen saklı kart değeri.

cardAlias

string

Karta verilen isim.

carduserkey ve cardtoken değerlerini saklayabilirsiniz.

Kullanıcıya Bağlı Başka Kart Oluşturma

iyzico'da halihazırda oluşturulmuş bir kullanıcıya ikinci bir kart ekleyebilirsiniz. Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Kullanıcıya Bağlı Başka Kart Oluşturma

POST https://api.iyzipay.com/cardstorage/card

Request Body

NameTypeDescription

cardAlias*

String

Saklı karta verilen isim.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi

yapmak için kullanılabilir.

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri

tr’dir.

cardUserKey*

String

Saklı kart kullanıcısının iyzico tarafından belirlenen değeri.

expireYear*

String

Kartın üzerindeki yıl.

expireMonth*

String

Kartın üzerindeki ay.

cardNumber*

String

Kartın numarası.

cardHoldername*

String

Kartın üzerindeki isim.

Kullanıcıya Bağlı Başka Kart Oluşturma İsteğinden Dönen Cevap;

Parametre İsmiTipAçıklama

status

string

Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.

errorCode

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.

errorMessage

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.

errorGroup

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

locale

string

İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri trdir.

systemTime

integer

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

conversationId

string

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

binNumber

string

Kartın ilk 6 hanesidir.

cardType

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, PREPAID_CARD

cardAssociation

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: VISA, MASTER_CARD, AMERICAN_EXPRESS.

cardFamily

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess,

World, Maximum, Paraf, CardFinans.

cardbankName

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka adı.

cardbankCode

integer

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka kodu.

email

string

Saklanan kart üzerindeki email.

carduserKey

string

Saklı kart kullanıcısının iyzico tarafından belirlenen değeri.

cardtoken

string

Saklı kart kullanıcısına bağlı iyzico tarafından belirlenen saklı kart değeri.

cardalias

string

Karta verilen isim.

cardtoken değerini saklayabilirsiniz.

Saklı Kartları Sorgulama

iyzico'da bir kullanıcıya ait kartları sorgulayabilirsiniz. Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Saklı Kartları Sorgulama

POST https://api.iyzipay.com/cardstorage/cards

Request Body

NameTypeDescription

cardUserKey*

String

Saklı kart kullanıcısının iyzico tarafından belirlenen değeri.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi

yapmak için kullanılabilir.

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri

tr’dir.

Saklı Kartları Sorgulama İsteğinden Dönen Cevap;

Parametre İsmiTipAçıklama

status

string

Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.

errorCode

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.

errorMessage

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği

sunar.

errorGroup

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

locale

string

İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri trdir.

systemTime

integer

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

conversationId

string

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

carduserKey

string

Saklı kart kullanıcısının iyzico tarafından belirlenen değeri.

binNumber(carddetails)

string

Kartın ilk 6 hanesidir.

cardType(carddetails)

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler:

CRE

DIT_CARD, D

E

BIT_CARD, PREPAID_CARD

cardAssociation(carddetails)

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler:

VISA, MASTER_CARD, AMERICA

N_EXPRESS

cardFamily(carddetails)

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus,

Axess, World, Maximum, Paraf, CardFinans.

cardbankName(carddetails)

string

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka adı.

cardbankCode(carddetails)

integer

Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka kodu.

cardtoken(carddetails)

string

Saklı kart kullanıcısına bağlı iyzico tarafından belirlnen saklı kart değeri.

cardalias(carddetails)

string

Karta verilen isim.

cardToken değerleri veritabanınızda saklı tutabilirsiniz ya da her defasında bu servisi kullanarak cardtoken değerlerini alabilirsiniz.

Saklı Kart Silme

iyzico'da oluşturulan bir kullanıcıya ait bir kartı silebilirsiniz. Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir;

Saklı Kart Silme

DELETE https://api.iyzipay.com/cardstorage/card

Request Body

NameTypeDescription

cardToken*

String

Saklı kart kullanıcısına bağlı iyzico tarafından belirlnen saklı kart değeri.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi

yapmak için kullanılabilir.

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri

tr’dir.

cardUserKey*

String

Saklı kart kullanıcısının iyzico tarafından belirlenen değeri.

Saklı Kart Silme İsteğinden Dönen Cevap;

Parametre İsmiTipAçıklama

status

string

Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.

errorCode

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.

errorMessage

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.

errorGroup

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

locale

string

İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri trdir.

systemTime

integer

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

conversationId

string

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

Last updated