Links

İptal ve İade

Genel Bakış

iyzico üzerinden yapılan bir ödeme 365 gün içerisinde 7/24 iade edilebilmektedir.
Bu işlemleri iki başlık altında toplayarak maddeleyelim.
İade işleminin ekstreye yansıtılacağını unutmamakla birlikte, iadenin karta yansıma süresi ilgili bankaya göre değişebilmekte ve genellikle birkaç gün sürmektedir.
Bankaların çoğu, ödemenin kredi kartı ekstresinde görünmeyeceği durumlarda (bankalar kendi mutabakatlarını gerçekleştirmeden önce) ödemenin alındığı gün içinde herhangi bir ödemeyi iptal edebilmektedir.
Bir ödemeyi yalnızca ödeme tahsil edildikten sonra İade Edin veya İptal Edin.

İade

İade talebi, işlem düzeyinde işler, yani ödemenin tamamı veya bir kısmı iade edilebilir.
Bir iade yapmak için;
  • Ödeme İşlem Kimliği (paymentTransactionId)
  • İade Edilecek Tutar (price) belirtilmelidir.
İade işlemi başarılı olursa iade edilen tutar (price) hizmetten iade edilir. Geri ödeme tutarı (price), orijinal işlem tutarından (itemTransaction.paidPrice) ve kalan iade edilebilir tutardan az veya bu tutara eşit olmalıdır. Bu kurala uyulduğu sürece art arda birden fazla iade yapılabilir.
post
https://api.iyzipay.com/payment
/refund
İade İşlemi

İade İşleminden Dönen Parametreler

Parametre ismi
Tip
Açıklama
price
string
İade edilen tutar.
currency
string
İptali yapılan ödeme para birimi.
paymentId
integer
iyzico tarafından işleme verilen benzersiz ödeme numarası.
paymentTransactionId
string
iyzico tarafından işleme verilen benzersiz ödeme kırılım numarası.
hostReference
string
İade alıcı referansı(ARN). Tüketicilerin iadeleri takip edebilecekleri bir değer.
status
string
Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode
string
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage
string
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup
string
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale
string
İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr’dir.
systemTime
integer
Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId
string
İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

İade V2

İade işlemine benzer olarak, paymentTransactionId yerine İade V2 servisi ile paymentId üzerinden de iade yapmagoo
İade v2 servisini başlatmak için;
  • Ödemeye ait Id (paymentId)
  • İade Edilecek Tutar (price) belirtilmelidir.
post
https://api.iyzipay.com/v2/payment
/refund
İade V2 İşlemi

İade İşleminden Dönen Parametreler

Parametre ismi
Tip
Açıklama
price
string
İade edilen tutar.
currency
string
İptali yapılan ödeme para birimi.
paymentId
integer
iyzico tarafından işleme verilen benzersiz ödeme numarası.
paymentTransactionId
string
iyzico tarafından işleme verilen benzersiz ödeme kırılım numarası.
hostReference
string
İade alıcı referansı(ARN). Tüketicilerin iadeleri takip edebilecekleri bir değer.
status
string
Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode
string
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage
string
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup
string
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale
string
İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr’dir.
systemTime
integer
Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId
string
İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

İptal

Üye iş yeri, iadelerde olduğu gibi iyzico hizmetleri ile işlemini iptal edebilir.
İptal ve para iadesi arasındaki temel farklar şu şekildedir;
  • İptal işlemi ödeme ile aynı gün yapılabilir ve kart ekstresinde herhangi bir giriş/çıkış kaydı oluşturmaz.
  • İptal işlemlerinde kısmi tutarları desteklememektedir.
Bir iptali başlatmak için işlemle ilişkili ödeme kimliğini (paymentId) sağlamak gerekir. İptal işlemi başarılı olursa iptal edilen tutar (price) hizmetten iade edilir.
post
https://api.iyzipay.com/payment
/cancel
İptal İşlemi

İptal İşlemi Dönen Parametreler

Parametre ismi
Tip
Açıklama
price
string
Ödeme sepet tutarı.
currency
string
İptali yapılan ödeme para birimi.
paymentid
integer
iyzico tarafından işleme verilen benzersiz ödeme numarası.
status
string
Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode
string
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage
string
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup
string
İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale
string
İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr'dir.
systemTime
integer
Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId
string
İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.
Last modified 6mo ago