Alt Üye Güncelleme

Pazaryeri çözümünde alt üyelerinizin bilgilerini güncellemek için aşağıdaki servisleri kullanabilirsiniz.

Alt üye işyerlerini güncelleme sürecinde alt üye işyeri türünü değiştirilememektedir. Belirli bir türde bir alt satıcı oluşturulduktan sonra farklı bir türe değiştirilemez. Bu nedenle, ilk kurulum sırasında doğru bayi tipinin seçildiğinden emin olmak çok önemlidir.

Submerchant türlerinin tümü güncelleme işlemlerini gerçekleştirebilir;

 • Bireysel

 • Şahıs Şirketi

 • Limited / Anonim Şirketi

Bireysel Alt Üye Güncelleme

PUT https://api.iyzipay.com/onboarding/submerchant

Request Body

NameTypeDescription

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.

name

String

Alt üye işyeri adı.

email*

String

Alt üye işyeri e-posta adresi.

identityNumber

String

Alt üye işyeri T.C. kimlik numarası. Eğer alt üye işyeri ekleme esnasında boş bırakılırsa, ürüne onay vermeden önce mutlaka doldurulmalıdır.

currency

String

Para birimi default TL olarak belirlenmiştir. USD, EUR, GBP, RUB, CHF ve NOK para birimleri de belirlenebilir.

contactSurname*

String

Alt üye işyeri iletişim soyadı.

contactname*

String

Alt üye işyeri iletişim adı.

iban*

String

Alt üye işyeri IBAN bilgisi. legalCompanyTitle ile uyumlu bir IBAN olmalı.

address*

String

Alt üye işyeri adresi.

subMerchantKey*

String

Güncellenmek isteyen alt üye işyerinin anahtarı.

gsmNumber

String

Alt üye işyeri telefon numarası.

Bireysel Alt Üye Güncelleme Yanıtı

{
  "status":"success",
  "locale":"tr",
  "systemTime":1686437115197,
  "conversationId":"123456789"
}

Şahıs Şirketi Alt Üye Güncelleme

PUT https://api.iyzipay.com/onboarding/submerchant

Request Body

NameTypeDescription

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.

name

String

Alt üye işyeri adı.

email*

String

Alt üye işyeri e-posta adresi.

identityNumber

String

Alt üye işyeri T.C. kimlik numarası. Eğer alt üye işyeri ekleme esnasında boş bırakılırsa, ürüne onay vermeden önce mutlaka doldurulmalıdır.

currency

String

Para birimi default TL olarak belirlenmiştir. USD, EUR, GBP, RUB, CHF ve NOK para birimleri de belirlenebilir.

legalCompanyTitle*

String

Alt üye işyeri yasal şirket ünvanı.

taxOffice*

String

Alt üye işyeri vergi dairesi.

iban*

String

Alt üye işyeri IBAN bilgisi. legalCompanyTitle ile uyumlu bir IBAN olmalı.

address*

String

Alt üye işyeri adresi.

subMerchantKey*

String

Güncellenmek isteyen alt üye işyerinin anahtarı.

gsmNumber

String

Alt üye işyeri telefon numarası.

Şahıs Şirketi Alt Üye Güncelleme Yanıtı

{
  "status":"success",
  "locale":"tr",
  "systemTime":1686437115197,
  "conversationId":"123456789"
}

Limited / Ananim Şirket Alt Üye Güncelleme

PUT https://api.iyzipay.com/onboarding/submerchant

Request Body

NameTypeDescription

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.

name

String

Alt üye işyeri adı.

email*

String

Alt üye işyeri e-posta adresi.

taxNumber

String

Alt üye işyeri vergi numarası.

currency

String

Para birimi default TL olarak belirlenmiştir. USD, EUR, GBP, RUB, CHF ve NOK para birimleri de belirlenebilir.

legalCompanyTitle*

String

Alt üye işyeri yasal şirket ünvanı.

taxOffice*

String

Alt üye işyeri vergi dairesi.

iban*

String

Alt üye işyeri IBAN bilgisi. legalCompanyTitle ile uyumlu bir IBAN olmalı.

address*

String

Alt üye işyeri adresi.

subMerchantKey*

String

Güncellenmek isteyen alt üye işyerinin anahtarı.

gsmNumber

String

Alt üye işyeri telefon numarası.

Limited / Ananim Şirket Alt Üye Güncelleme Yanıtı

{
  "status":"success",
  "locale":"tr",
  "systemTime":1686437115197,
  "conversationId":"123456789"
}

Dönen Parametreler

Parametre ismiTipAçıklama

status

String

Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.

locale

String

İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr’dir.

systemTime

Integer

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

conversationId

String

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

errorCode

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.

errorMessage

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.

errorGroup

String

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

Örnek Request

Bireysel Alt Üye Güncelleme

$request = new \Iyzipay\Request\UpdateSubMerchantRequest();
  $request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
  $request->setConversationId("123456789");
  $request->setSubMerchantKey("sub merchant key");
  $request->setIban("TR630006200027700006678204");
  $request->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
  $request->setContactName("Jane");
  $request->setContactSurname("Doe");
  $request->setEmail("email@submerchantemail.com");
  $request->setGsmNumber("+905350000000");
  $request->setName("Jane's market");
  $request->setIdentityNumber("31300864726");
  $request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);

  # make request
  $subMerchant = \Iyzipay\Model\SubMerchant::update($request, Config::options());

Şahıs Şirketi Alt Üye Güncelleme

$request = new \Iyzipay\Request\UpdateSubMerchantRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setSubMerchantKey("sub merchant key");
$request->setIban("TR630006200027700006678204");
$request->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$request->setContactName("Jane");
$request->setContactSurname("Doe");
$request->setEmail("email@submerchantemail.com");
$request->setGsmNumber("+905350000000");
$request->setName("Jane's market");
$request->setIdentityNumber("31300864726");
$request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);

$subMerchant = \Iyzipay\Model\SubMerchant::update($request, Config::options());

Limited / Anonim Şirket Alt Üye Güncelleme

$request = new \Iyzipay\Request\UpdateSubMerchantRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setSubMerchantKey("sub merchant key");
$request->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$request->setTaxOffice("Tax office");
$request->setTaxNumber("9261877");
$request->setLegalCompanyTitle("ABC inc");
$request->setEmail("email@submerchantemail.com");
$request->setGsmNumber("+905350000000");
$request->setName("Jane's market");
$request->setIban("TR180006200119000006672315");
$request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);

$subMerchant = \Iyzipay\Model\SubMerchant::update($request, Config::options());

Last updated