CF Başlatma

Bu, ödemelerinizi tamamlamanın en hızlı ve en kolay yoludur. Kart ön tarafı kontrolleri, BIN sorgulamaları, taksit sorgulamaları, 3D Secure kontrolleri veya kart bilgileri kaydetme entegrasyonları gibi ek sorgulara ihtiyaç duymadan sorunsuz bir ödeme süreci sağlar. Bu süreci takip ederek iyzico ile sorunsuz ve verimli bir entegrasyon sağlayabilir, müşterilerinize kolaylaştırılmış bir ödeme deneyimi sunabilirsiniz.

Bu özellikleri dahil ederek, işlemlerinin başarısı veya başarısızlığı hakkında gerçek zamanlı geri bildirim ile müşterilerinize sorunsuz bir ödeme deneyimi sağlayabilirsiniz.

CF Başlatma

POST https://api.iyzipay.com/payment/iyzipos/checkoutform/initialize/auth/ecom

Request Body

NameTypeDescription

price*

Decimal

Ödeme sepet tutarı. Kırılım tutarlar toplamı, sepet tutarına eşit olmalı.

contactName(BillingAddress)*

String

Contact name of billing address

registrationAddress(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kayıt adresi.

ip(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait IP adresi.

email(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait e-posta bilgisi. E-posta adresi alıcıya ait geçerli ve erişilebilir bir adres olmalıdır.

country(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ülke bilgisi.

city(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait şehir bilgisi.

identityNumber(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kimlik (TCKN) numarası.

surname(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait soyad.

name(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ad.

id(Buyer)*

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ad.

currency*

String

Para birimi. Default değeri TL’dir. Kullanılabilen diğer değerler ise USD, EUR, GBP ve IRR’dir.

paidPrice*

Decimal

İndirim, vergi, taksit komisyonları gibi değerlerin dahil edildiği tutar.

zipCode(BillingAddress)

String

Üye işyeri tarafındaki fatura adresi posta kodu.

zipCode(ShippingAddress)

String

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi posta kodu.

zipCode(Buyer)

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait posta kodu.

category1(BasketItems)

String

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait kategori 1.

name(BasketItems)*

String

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait ismi.

price(BasketItems)*

Decimal

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tutar. 0 ve 0’dan küçük olamaz, tutarlar toplamı sepet tutarına (price) eşit olmalıdır.

itemType(BasketItems)*

String

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tip. Geçerli enum değerler: PHYSICAL ve VIRTUAL

id(BasketItems)*

String

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait id. Not: Bir ödeme isteğine maksimum 500 basketItem eklenebilir.

address(ShippingAddress)*

String

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.

country(ShippingAddress)*

String

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi ülke bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.

city(ShippingAddress)*

String

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi şehir bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.

contactName(ShippingAddress)*

String

Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi ad soyad bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.

address(BillingAddress)*

String

Address details of billing address

country(BillingAddress)*

String

Country name of billing address

city(BillingAddress)*

String

City name of billing address

paymentGroup

String

Ödeme grubu, varsayılan PRODUCT. Geçerli değerler enum içinde sunulmaktadır: PRODUCT, LISTING, SUBSCRIPTION

basketId

String

Üye işyeri sepet id’si.

conversationId

String

İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.

locale

String

iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.

lastLoginDate(Buyer)

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait son giriş tarihi. Tarih formatı 2015- 09-17 23:45:06 şeklinde olmalıdır.

registrationDate(Buyer)

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kayıt tarihi. Tarih formatı 2015-09- 17 23:45:06 şeklinde olmalıdır.

gsmNumber(Buyer)

String

Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait GSM numarası.

category2(BasketItems)

String

Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait kategori 2.

paymentSource

String

Ödeme kanalı. Geçerli değerler SHOPIFY, MAGENTO, PRESTASHOP, WOOCOMMERCE, OPENCART

callbackUrl*

String

Ödeme akışında üye işyerine başarılı ve hatalı sonucu bildirmek üzere alınan URL adresi. Geçerli bir ssl sertifikasına sahip olmalıdır.

enabledinstallments

Integer

Taksit bilgisi, tek çekim için 1 gönderilmelidir. Geçerli değerler: 1, 2, 3, 6, 9.

CF Başlatma Dönen Parametreler

Hizmetten döndürülecek parametreler aşağıdaki gibidir.

Parametre ismiTipAçıklama

checkoutFormContent

string

Checkout formun açılması için gereken HTML kod.

paymentPageUrl

string

iyzico ortak ödeme sayfasına erişimi için gereken URL.

token

string

Checkout form için oluşturulan tekil değer. Her istek için özel üretilir ve işyerine dönülür. Ödemenin sonucunu öğrenmek için zorunlu bir alandır.

tokenExpireTime

Integer

Checkout form için üretilmiş olan token değerinin geçerlilik süresi.

status

string

Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.

errorCode

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.

errorMessage

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.

errorGroup

string

İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

locale

string

İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeridir.

systemTime

integer

Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.

conversationId

string

İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

Last updated